Logistiek wordt smart – meer efficiëntie voor de gehele supply chain

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

Bedrijven staan voor een grote uitdaging: zo efficiënt mogelijk ageren. Materiaalstromen en intralogistieke processen moeten op ieder moment optimaal op elkaar afgestemd zijn. Knelpunten op een bepaald punt hebben gevolgen voor de gehele waardeketen – en uiteindelijk ook voor de concurrentiepositie. Intelligente sensoren en netwerksystemen zorgen in het kader van industrie 4.0 voor efficiënte processen in de logistiek. Gegevens worden verzameld, realtime verwerkt en vormen de basis voor besluitvorming in autonome en gestuurde processen. Praktisch: de doorlopende traceerbaarheid van goederen en processen in combinatie met intelligente systemen maken een zelfstandige optimalisatie van de processen mogelijk.

 

Magazijnen die hun voorraden realtime registreren en zelf nieuwe materialen bestellen. Shuttles die onderling onderhandelen over orders en transporttrajecten. Of transportsystemen die zelfstandig hun route organiseren: dergelijke complexe systemen hebben hoogperformante producten en technologieën nodig om betrouwbaar te kunnen werken. Als toonaangevende fabrikant beschikt SICK over uitontwikkelde sensor- en softwareoplossingen die op vele terreinen voor meer veiligheid, flexibiliteit en efficiëntie zorgen – langs de gehele waardeketen.

 

 

Logistics interconnection

Flexibele processen dankzij slimme netwerken

Netwerken vormen de basis voor meer flexibiliteit binnen de waardeketen. Logistieke processen kunnen zo met op data gebaseerde Smart Services realtime worden aangestuurd en geoptimaliseerd. Deze netwerken eindigen echter niet bij de eigen fabriekspoort. Via de cloud kunnen processen wereldwijd worden verbonden, gesynchroniseerd en op elkaar afgestemd.

 

Voor algehele netwerkintegratie van logistieke processen is een breed spectrum aan mogelijkheden beschikbaar. Een programmeerbare Sensor Integration Machine (SIM) of het gatewaysysteem TDC bundelen en versturen verschillende datasignalen die vervolgens op lokale servers of via de cloud-service verder kunnen worden verwerkt. Als medeoprichter van der International Data Spaces Association (IDSA) hecht SICK daarbij grote waarde aan datasoevereiniteit. Ieder bedrijf moet de volledige controle hebben over de eigen gegevens en zelf kunnen beslissen wat hiermee gebeurd. Bovendien ondersteunt SICK de veilige gegevensuitwisseling tussen samenwerkingspartners.

Veilig transport en algehele tracering van vrachten

Logistics transport
Logistics transport

In containerhavens, op het spoor, in magazijnen of op luchthavens: track-and-trace-systemen zorgen ervoor dat goederen compleet kunnen worden getraceerd. Systemen op het gebied van rijhulp, bewegingsbewaking en beveiliging zorgen voor een probleemloos transport.

Bijvoorbeeld havenlogistiek: terminals en transportprocessen zijn voor een groot deel geautomatiseerd en volgen vaste regels. Om het risico van botsingen en als gevolg daarvan schade aan de vracht en de havenequipment te minimaliseren, worden vele sensoren ingezet bijvoorbeeld om containers te detecteren, afstanden te meten en transportvoertuigen te beveiligen.

De beveiliging van voertuigen wordt ook in industriële omgevingen steeds belangrijker. Camera-, RFID- en lasertechnologieën zorgen voor een betrouwbare botsbescherming van bemande en onbemande voertuigen en zorgen zo voor een moeiteloze handling van lasten.

Deze technologieën worden ook ingezet bij de tracking van wagons bij goederentreinen of bij het gedeeltelijk automatiseren van pushbacks van vliegtuigen. Het resultaat: hoge beschikbaarheid van de transportmiddelen en daardoor korte transporttijden zonder onjuiste verzendingen en betere werkomstandigheden voor medewerkers.

 

Geselecteerde oplossingen voor het transport

ULD-transport – in het veilige netwerk van sensoren

Identificatie van treinen op volle snelheid

Portaalkraan

Transportmiddelen aan wal

Intralogistieke toepassingen hoog superefficiënt opgelost

 

Magazijnlogistiek en distributiecentra zijn twee terreinen waarop geautomatiseerde oplossingen een groot potentieel bieden voor meer efficiëntie en een hogere verwerkingscapaciteit. De reden hiervoor is de extreem versnelde goederen om en de toenemende voorraadkosten en grondprijzen. Goederen moeten steeds sneller van A naar B getransporteerd worden – onjuiste verzendingen worden afgestraft door de ontvangers.

In de koerier-, expres-, pakket- en postbranche is het succes in belangrijke mate afhankelijk van twee factoren: verwerkingscapaciteit en sorteerprecisie. Track-and-trace-systemen meten en identificeren pakketten betrouwbaar, ook bij hoge snelheden. Aan de hand van de afmetingen kunnen desgewenst de portokosten worden berekend. Track-and-trace-systemen – bijvoorbeeld geïnstalleerd aan transportbanden – zorgen zo voor transparantie in de gehele leveringsketen.

De Software Package Analytics van SICK biedt bovendien de mogelijkheid om systemen te bewaken en de performance in het oog te houden. Dat waarborgt de traceerbaarheid en kunnen de precisie en efficiëntie van sorteerprocessen worden verhoogd – aan een transportband, in een distributiecentrum of in het gehele netwerk.

In complexe magazijnsystemen zorgen sensoroplossingen voor een optimale bezetting van de opslagplekken en handling met magazijnshuttles zonder ongevallen. Geïntegreerde camera's, reflextasters en sensoren herkennen objecten automatisch, controleren mogelijk uitstekende objecten en positioneren shuttles precies voor de stellingvakken. Veilig en efficiënt.

Het automatisch palletteren en orderpicken door robotoplossingen lukt met SICK-sensoren zonder problemen – en wordt met de datastromen bestanddeel van een optimaal industrieel netwerk.

 

Geselecteerde oplossingen voor de intralogistiek

Geautomatiseerde objectidentificatie met RFID bij de orderpicking en in de goederenontvangst en -uitgang

Dynamische volumemeting van objecten

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De productie geautomatiseerd verzorgen

 

Ook in de productie worden intralogistieke oplossingen met behulp van sensoren steeds belangrijker. Naast de efficiëntie verhogen autonome processen vaak ook de veiligheid en de kwaliteit.

Automatisch geleide voertuigen (AGV) of routetreinen: de aanvoer van nieuwe onderdelen voor de productie en de retournering van lege containers zijn met behulp van deze mobiele platforms superefficiënt en flexibel. Registratieprocessen bij het laden en lossen kunnen dankzij de nieuwste RFID- en codelees-technologieën voor vrijwel alle soorten goederen flexibel en snel worden uitgevoerd. LiDAR-sensoren, camera's en radarsensoren maken autonome, gedeeltelijk autonome en bemande voertuigen in de productie veiliger. Obstakels op de routes worden meteen herkend en omzeild.

De materiaalhandling binnen de productie wordt eenvoudiger: sensoren voor de lokalisering bijv. op basis van UWB- of LiDAR-technologie zorgen voor volledige transparantie m.b.t. alle belangrijke objecten in de productie. Door automatische bestellingen voor containers van kanban-stellingen of just-in-time-materiaaltoevoer door robots en kranen. Slimme intralogistieke oplossingen besparen tijd, handelingen en handmatige materiaalaanvragen.

Farmaceutische verpakking of machineonderdeel: dankzij de individuele track-and-trace-oplossingen met SICK-sensoren is het mogelijk om individuele objecten op ieder moment eenduidig te identificeren en hun weg door de alle productiefasen compleet te traceren.

 

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Volledige transparantie voor de ontvanger

 

Ieder artikel heeft een ontvanger – of het nu gaat om een component voor de productiemedewerker of een pakket dat via een bezorgdienst aan de klant wordt geleverd. Met slimme logistiek worden processen transparant. De ontvanger kan realtime achterhalen waar de vracht zich op dat moment bevindt en wanneer deze hem ongeveer zal bereiken.

Als de component is aangekomen, kan deze eenvoudig via het track-and-trace-systeem worden geboekt in het systeem van de ontvanger. De algehele traceerbaarheid is ook gewaarborgd als het object meerdere stations moet doorlopen.

Gegevensbescherming en gegevenssoevereiniteit zijn belangrijk voor afzender en ontvanger. De gegevens worden uitsluitend tussen vertrouwde partners uitgewisseld. Zo heeft ieder bedrijf de volledige controle over wie toegang heeft tot welke gegevens.

 

Geselecteerde oplossingen voor de ontvanger

Handmatige registratie van stamgegevens bij onregelmatig gevormde objecten

Automatische identificatie met RFID bij goederenontvangst en -verzending

Barcodelezing op pickstations