Hygienic Sensor Solutions: RVS maakt processen betrouwbaar en beter

7-nov-2019

Niet elke publiciteit is een voordeel – in het bijzonder niet die op www.lebensmittelwarnung.nl. De website van de bondsstaten en het Federaal bureau voor consumentenbescherming en voedselveiligheid (BVL) in Duitsland meldt vaak meermaals per week terugroepacties en openbare waarschuwingen uit de levensmiddelen- en drankenindustrie. Bacteriële verontreinigingen in de productie-, transport- en verpakkingsprocessen zijn één van de mogelijke oorzaken. Hygiënisch installatieontwerp – en hier in het bijzonder ook hygiënische automatiseringscomponenten – kunnen besmettingsrisico's voor producten en communicatierisico's voor de fabrikant minimaliseren: de roestvaststalen sensoren en -systeemoplossingen van SICK geven kiemen en bacteriën geen kans. Roestvaststalen sensoren van SICK staan voor aan optimum aan compacte bouwgrootte, sensorische performance, chemische en thermische materiaalbestendigheid alsmede permanent hoge dichtheid.

Daarbij komt, dat bijvoorbeeld bij de fotocel-productfamilies in roestvaststalen uitvoering alle optosensorische apparaatversies verkrijgbaar zijn – dus energetische lichtsensor, lichtsensor met achtergrondonderdrukking, eenrichting-fotocellen en reflectie-fotocellen. Ook voor taken van de veiligheidstechniek, van de identificatie van producten en containers, van de positieherkenning en wegmeting, van de druk-, temperatuur- en niveaumeting of van de inspectie van verpakkingen en hun inhoud biedt het rvs-sensor-portfolio van SICK passende oplossingen, die een maximum aan proceszekerheid voor de fabrikant en aan productveiligheid voor de consumenten bieden. Gelijktijdig garanderen ze onder ruwe gebruiksomstandigheden een betrouwbare werking en permanent hoge beschikbaarheid – want de automatiseringstechnische taakbeschrijving mag niet ten laste van de hygiënische uitvoering gaan. 

INOX Products for Hygienic usage
INOX Products for Hygienic usage

 Productbesmetting:

de praktijk kent drie "gevarenzones"  Hygiënische sensoren "schitteren" niet alleen door hun rvs-behuizing, maar ook door een veelheid aan andere maatregelen, die de best mogelijke chemische en thermische weerstand en dichtheid garanderen.

De machines en systemen in hygiënisch kritische producties kunnen onder het aspect van de mogelijke besmettingsrisico's worden ingedeeld in drie „gevaarlijke zones“ – met overeenkomstige effecten op de daar te gebruiken componenten. De zone C is van het non-food-bereik van een machine, waarin sensoren bijvoorbeeld door afdekkingen beschermd of zo gemonteerd kunnen worden, dat ze niet contact komen met levensmiddelen. In deze zone kunnen dus standaardsensoren worden gebruikt. Het bereik van een machine, waarin de buitenoppervlakken en installatiedelen met reinigings- en desinfectiemiddelen worden gereinigd, is zone B. Hier bieden roestvaststalen sensoren en -componenten de optimale oplossingen in het wash-down-ontwerp. Ze bieden de vereiste robuustheid en zijn constructief zo ontworpen, dat reinigings- en desinfectiemiddelen grotendeels vrij van residuen kunnen uitlopen.

Ook in zone A, waarin de sensoren in de directe nabijheid van het product worden gebruikt, verlangen de reinigings- en desinfectieprocessen alles van hen. Daar komen echter nog bijzondere hygiënevereisten en de naleving van hygiënerelevante aanbevelingen, standaards, normen, verordeningen en voorschriften bij. Aan deze vereisten wordt voldaan door roestvaststalen sensoren in hygiënisch ontwerp – die de maximale bescherming tegen kiemen en besmettingsrisico's bieden.   

Photoelectric Sensor INOX for Hygienic Industries
Photoelectric Sensor INOX for Hygienic Industries

 Hygiëne als competentie-ketting:

zekere sensoroplossingen zonder zwakste schakel  Het portfolio van roestvaststalen sensoren en accessoires van SICK biedt hygiënische oplossingen voor flexibele automatisering, de beveiliging van machines en processen, voor de kwaliteitscontrole alsmede voor identificatietoepassingen.

Om doorlopende en duurzame veiligheid voor producten en processen te creëren, moeten er uitdagingen worden opgelost met betrekking tot de chemische weerstand, de thermische resistentie, de dichtheid en de constructieve ontwerpen van roestvaststalen sensoren en de naleving van de marktnormen. Deze zijn bovendien zoals de schakels van een ketting met elkaar verbonden, waarbij de zwakste schakel bepalend zou zijn voor de hygiënische geschiktheid van de sensor of systeemoplossing.   Materiaalkeuze en -bewerking, constructieve ontwerp, de implementatie van marktnormen alsmede hygiënische en automatiseringstechnische functionaliteit – het hygiënische ontwerp van de roestvaststalen sensoren van SICK herbergt een hoeveelheid knowhow uit de voedings-, dranken- en farmaceutische productie.

Voor een hygiëneketen zonder zwakste schakel.