Globalisering in ondernemingen: samen onafhankelijk zijn

8-dec-2021

In 75 jaar is SICK uitgegroeid van een kleine onderneming uit Zuid-Duitsland tot een wereldspeler met meer dan 10.000 medewerkers. Hoe houdt SICK de balans tussen het wereldwijde netwerk en lokale knooppunten? Welke invloed heeft de globalisering van een onderneming op haar cultuur en waarden? En hoe ondersteunt de bedrijfscultuur de "interne" globalisering?

Dr. Mats Gökstorp, CEO of SICK
Dr. Mats Gökstorp, CEO van SICK
Dr. Mats Gökstorp, CEO of SICK
Dr. Mats Gökstorp, CEO van SICK

De juiste balans tussen een wereldwijd netwerk en lokaal bewustzijn is voor Dr. Mats Gökstorp, CEO van SICK, voorwaarde voor het succes van internationale ondernemingen. "Als wereldwijd opererende onderneming hebben wij klanten, partners en medewerkers, die geworteld zijn in hun respectieve locaties, markten en regio's. Dat kunnen we alleen bereiken in een sterke decentrale organisatie, waarin onze medewerkers onafhankelijk van het traditionele hoofdkantoor kunnen handelen.”

 

Waarden delen, verschillen waarderen

De geboren Zweed ontdekte al vroeg internationale zakelijke relaties. Hij herinnert zich het begin van zijn carrière, bij een start-up in Linköping: "Als je opgroeit in een klein land als Zweden, leer je al snel dat je je hand moet uitsteken naar de wereld en dingen buiten je eigen omgeving moet verkennen. De markt in Zweden was niet groot genoeg voor onze oplossingen. We begonnen dus al heel vroeg ook in Europa en de VS klanten te winnen. Daardoor leerden we meer, vonden nieuwe partners en konden ons bedrijf laten groeien. Zo heb ik al vroeg geleerd, dat je open moet zijn, verschillende culturen moet leren kennen en de mensen in andere landen moet leren begrijpen, als je internationaal succesvol wilt zijn.”

Ondanks alle openheid voor verschillen is er behoefte aan een gemeenschappelijke, verbindende basis die alle leden van een wereldwijde organisatie samenbrengt. Om ondanks alle culturele, politieke en religieuze verschillen een gemeenschappelijke basis te vinden, is een sterke, doorleefde bedrijfscultuur nodig. "Respect en onafhankelijkheid zijn bij SICK twee onmisbare waarden en essentieel voor de manier waarop we onze gemeenschap bij SICK vormgeven. Wij respecteren onze verschillen en onze dochterondernemingen opereren wereldwijd zeer onafhankelijk. Tegelijk werken we er voortdurend aan, het saamhorigheidsgevoel te versterken.”

Respect and independence are two of our values at SICK – and are indispensable for shaping our community here at SICK.
Respect and independence are two of our values at SICK – and are indispensable for shaping our community here at SICK.

 

Wereldwijde netwerkorganisatie in plaats van traditionele hiërarchieën

Het concept van gelijke samenwerking over geografische en organisatorische grenzen heen vormt een uitdaging voor de traditionele hiërarchieën. "Om een onderneming met 10.000 medewerkers te leiden is altijd een zekere basisstructuur nodig en we zullen altijd een bepaalde hiërarchie nodig hebben om deze organisatie te leiden. Maar dit leiderschap moet gebaseerd zijn op technische bekwaamheid en efficiënte samenwerking, niet op een traditionele hiërarchische organisatie van het werk. We zullen werken in agile teams met verschillende competenties en een vastgesteld doel. We kunnen werken in teams, waarvan de leden in Soa Paulo, Minneapolis, Shanghai of Waldkirch zitten. Zo profiteren we van alle diverse aspecten, die voortkomen uit verschillende culturen, ervaringen en competenties en die meerwaarde bieden. We verspreiden onze kennis en competenties over de hele wereld, creëren oplossingen in projectgerelateerde teams. We werken als collega's opdrachtspecifiek samen, ongeacht tot welke organisatie of eenheid we normaal gesproken horen. En als een taak is afgerond, kunnen we in nieuwe teams samenkomen voor nieuwe taken. Dat is mijn visie van de samenwerking in een globale netwerkorganisatie.”

We work task-specifically as colleagues in a network, regardless of which organization or unit we normally belong to.
We work task-specifically as colleagues in a network, regardless of which organization or unit we normally belong to.

 

De gemeenschappelijke missie: de wereld vooruithelpen

Respect en onafhankelijkheid vormen de voorwaarden voor het functioneren van deze wereldwijde netwerkorganisatie . Mats Gökstorp rekent daar ook de overeenstemming over waar de gezamenlijke reis heengaat bij: "Onze oprichter Dr. Erwin Sick bedacht voor ons de uitdrukking "techniek voor het welzijn van de mens". Wij werken dagelijks aan oplossingen, die mensen beschermen, lastige taken overnemen en het milieu behouden. Daarbij gebruiken we onze technologie uitsluitend voor vreedzame doelen en wijzen het gebruik van onze producten in een militaire context af. Wij zetten technologieën in voor het goede. En dat doen we al 75 jaar samen met onze partners en klanten. Dat is onze bijdrage om de wereld samen vooruit te helpen.”

 

Verdere artikelen

75 jaar pioneering superpowers

Lees meer

"Digital first" alleen creëert nog geen meerwaarde

Lees meer