Veiligheid en productiviteit combineren

connecting productivity with safety
connecting productivity with safety

In de fabriek van de toekomst zal de scheiding tussen mens en machine nog verder vervagen. Er zullen bijvoorbeeld teams ontstaan waarin robots en mensen met elkaar samenwerken. Dit vergt een geheel nieuw veiligheidsconcept waarbij superflexibel op verschillende situaties wordt gereageerd.

 
Meer dan 70 jaar ervaring met de uitrusting van vele machines en installaties vormt vandaag de dag de basis voor toegesneden en individuele oplossingen, veiligheidssystemen en services die ook geschikt zijn voor toekomstige behoeften. Reeds nu kan met veiligheidssensoren een nauwkeurige aanpassing aan het lopende machineproces worden bereikt. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van technologieën waarmee in de toekomst een nog betere onderlinge afstemming mogelijk is. In deze uitgave van het magazine SICKinsight presenteren we reeds gerealiseerde toepassingen en innovatieve veiligheidstechnische voor toekomstgerichte productieconcepten die voldoen aan de wetgeving.
 

Geselecteerde artikelen: