Vier dimensies Smart Sensors:

Diagnose

 

De dimensie diagnose gunt u een kijkje in de toekomst: procesafwijkingen kunnen in een vroeg stadium worden herkend en ongeplande machinestilstand worden voorkomen.

 

Smart Sensors melden zich zelfs zelfstandig als een veilige werking in gevaar komt. Dankzij anticiperend onderhoud kunnen flexibele, op de behoefte toegesneden onderhoudsschema’s worden opgesteld en zo servicekosten worden bespaard. Als er toch problemen optreden, kan de oorzaak dankzij uitgebreide visualisatiemogelijkheden eenvoudig worden opgespoord – ongeplande machinestilstand wordt zo vermeden.

 

Site map

Diagnose: de meerwaarde voor uw applicatie

Zelfbewaking van de sensor bij configuratie en werking

 • In een vroeg stadium herkennen van storende factoren voorkomt ongeplande machinestilstand
 • Anticiperend onderhoud op afstand voor precieze serviceschema’s evenals kosten- en tijdsbesparing
 • Geen langdurig fouten opsporen meer omdat de onderhoudsmelding precies gelokaliseerd kan worden

Zelfbewaking van de sensor bij configuratie en werking

Bewaking belangrijke procesparameters

 • Waarborg van de productkwaliteit door bewaking van productieparameters
 • In een vroeg stadium herkennen van storende factoren voorkomt ongeplande machinestilstand
 • Anticiperend onderhoud op afstand voor precieze serviceschema’s evenals kosten- en tijdsbesparing
 • Geen langdurig fouten opsporen meer omdat de onderhoudsmelding precies gelokaliseerd kan worden

Geïntegreerde diagnosefunctie bij omvormen

Visualisatie van detectiesignalen en -parameters x voor gedetailleerde proces- en/of detectieanalyse

 • Meer transparantie voor een beter inzicht in het productieproces
 • Snelle probleemoplossing bij storingen
 • Visualisatie van procesveranderingen

Visualisatie van procesparameters in de houtindustrie

Hogere productiviteit en kortere stilstandtijden dankzij omvangrijke en innovatieve diagnosemogelijkheden

 • Snelle diagnosemogelijkheid ter plaatse dankzij de SICK Safety Assistance App
 • Opstelling van een omvangrijk PDF-diagnoseverslag inclusief foutgeschiedenis, fouttype, foutoorzaak en foutcorrectie
 • De uitgave van de signaalsterkte op individueel bundelniveau signaleert vroegtijdig de noodzakelijke reiniging of nieuwe uitlijning

Smart Sensor: diagnosegegevens via IO-Link of NFC en SICK Safety Assistant app