Kwaliteitsbewaking van dunnelaag-zonnepanelen met 3D-vision-camera

Bij de bewaking van het glasoppervlak zijn 2D- en 3D-opnames belangrijk. SICK verenigt beide technologieën in één apparaat de Color Ranger E: 2D-opnames voor de herkenning van fouten in het oppervlak, 3D-opnames voor de inspecties van de diepte. Gebrekkige laserprocessen hebben een negatieve invloed op het coatingproces, wat ook weer de kwaliteit van de dunnefilm-panelen negatief beïnvloedt. Een 3D-inspectie werkt daarentegen snel en uiterst precies. Het geïnspecteerde glassubstraat doorloopt meerdere processen – ieder daarvan vereist een precieze kwaliteitsinspectie. 3D-beeldverwerking brengt daarbij fouten aan het licht die niet door 2D-technieken kunnen worden herkend.