Zonebewaking op en onder basculebruggen

Voordat een klapbrug geopend kan worden, moet honderd procent vaststaan dat er zich geen personen of objecten op de brug bevinden. Wanneer een klapbrug wordt gesloten, mag zich geen vaartuig meer onder de brug bevinden. De 2D-liDAR-sensoren van het objectdetectiesysteem AOS Prime detecteren betrouwbaar objecten op en onder de brug. Daarbij kan het bewakingsveld exact aan de grootte van de te bewaken zone worden aangepast. Veldovertredingen worden onmiddellijk door de laserscanners aan de veiligheidscontroller Flexi Soft gemeld.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities
  • Contactloze detectie door in alle weersomstandigheden geschikte LiDAR-technologie
  • Toepassingsspecifiek instelbare detectiebereiken
  • Automatische zelftestcycli
  • Toegesneden controllerconfiguratie
  • Eenvoudige implementatie van nieuwe functies
  • Optionele gateways voor remote-diagnoses of gegevensanalyses