Olie en gas

Taakbeschrijvingen in olie- en gasindustrie

De olie- en gasindustrie moet bij zijn inspanningen om te voldoen aan de groeiende energiebehoefte altijd de kostendruk afwegen tegen het milieubewustzijn. Hier zijn intelligente oplossingen gevraagd om op deze uitdagende markt het hoofd boven water te kunnen houden. De apparaten die bij deze oplossingen worden gebruikt zijn meestal gebaseerd op sensortechnologieën die hoeveelheid en kwaliteit van koolwaterstoffen bepalen – van het boorgat tot de consument, van grondstof tot eindproduct. Met de door moderne sensoren geleverde gegevens zijn schone processen en een hogere efficiëntie mogelijk. SICK biedt namelijk een groot assortiment producten en systemen voor betrouwbare metingen, zelfs in zeer uitdagende gebruikssituaties.

Olie en gas
Branchesegment 1
Upstream
Branchesegment 2
Midstream
Branchesegment 3
Downstream

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering