Metaal en staal

Met een intelligent sensorsysteem meer bereiken in de staal-, aluminium- en koperindustrie

Meer

Staalindustrie

Voor meer efficiëntie het hoofd koel houden - ook bij 1.400 graden.

Trailer bekijken

Soepel transport

Efficiënte oplossingen voor transportbanden

Bergen werk verzetten! In veel branches wordt stortgoed aan de lopende band gemanaged. En dat vaak buiten, bij wind en weer. SICK biedt intelligente oplossingen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Meer

Opvang, gebruik en opslag van kooldioxide

Oplossingen van SICK voor CCUS-toepassingen

Meer

Tijd voor waterstof

Om de stap van fossiele naar hernieuwbare energieën te versnellen, is een efficiënte en goedkope productie van groene waterstof noodzakelijk. SICK ondersteunt dit streven met op maat gemaakte sensortechnologie op veel meetpunten en werkt continu aan de ontwikkeling van technologieën voor de toekomst van de waterstof.

Meer

Outdoor safety

Grenzen overschrijden

Een hoge productiviteit is een grote zorg van onze klanten, niet alleen binnen maar ook buiten.

Meer
Metaal en staal
Staalindustrie
Soepel transport
Opvang, gebruik en opslag van kooldioxide
Tijd voor waterstof
Outdoor safety

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Filteren op:

Overzicht

Sensoroplossingen voor de metaal- en staalindustrie

Intelligente sensoren zijn nodig op vele plekken bij de productie, verwerking, transport en opslag van metalen materialen. Sensoren zorgen hier voor een efficiënte en veilige productie en een storingsvrije verwerking. SICK beschikt over competenties en knowhow op uiteenlopende toepassingsgebieden: positioneren van kranen, machinedelen en materialen, volumestroom- en niveaumeting in silo’s en op transportbanden, bewaken van de relevante waarden in de processturing, beveiligen van gevarenzones. Dit is slechts een deel van het brede oplossingsspectrum van SICK.

Trends & News

Meten aan de limiet: hoe de ‘brandmeesters’ van SICK met uitlaatgasanalyses energie besparen

Het staal gloeit fel oranje in de vlamboogoven. Uit de smalle spleet tussen ovenvat en uitlaatspruitstuk laaien vlammen op, de hitte bespringt je letterlijk. Zo'n toestand noemen staalwerkers nuchter een ‘ruwe omgeving’ – maar daarachter heersen zulke extreme omstandigheden voor mensen en apparaten, dat er speciale vaardigheden nodig zijn, om die te beheersen. SICK is bij de uitlaatgasmeting bij de vlamboogoven en de niet minder intensieve bewaking van cementovens aanwezig met beproefde oplossingen, die de procesoptimalisatie dienen. Dat betekent naast veiligheidsaspecten door gasanalysen en lekkage-bewaking vooral ook energiebesparing.

> Meer

Duidelijk zicht voor smeed- en transportmanipulatoren met 3D-vision

Het is beter dat niets de smidmanipulatoren uit het land van de winnaar in de weg staat. De transport- en behandelingsmachines van DANGO & DIENENTHAL kunnen immers al 1.000 ton wegen. En hun tot 350 ton zware lading is ook nog heet – zelfs als de staalbranche hier graag van ‘warm’ spreekt, hoewel daarmee een geel gloeiende smeeddeel met een temperatuur van tot 1.200 graden Celsius wordt bedoeld. De eisen aan de operationele veiligheid in de praktijk zijn dan ook hoog. 3D-vision-technologie van SICK geeft bestuurders van smeed- en transportmanipulatoren een beter zicht – vooral naar achteren.

> Meer

3D-inspectie in staalfabrieken: voor Ranger3 geen ‘heet ijzer’

Optische 3D-inspectie in de hete productie van continu-gietinstallaties, warm- en buiswalserijen – daar , waar glimmende oppervlakken, hitte, aanslag, vuil en vocht aan de orde van de dag zijn? Voor IMS Messsysteme GmbH – marktleider op dit gebied – is dit een wezenlijke kerncompetentie. Met Ranger3 van SICK zet het bedrijf sinds minder dan een jaar een 3D-vision sensor, die de performance van de eigen inspectiesystemen duidelijk verbetert en tegelijk nieuwe toepassingsvelden en zakelijke mogelijkheden ontsluit.

> Meer

Applicatievoorbeelden

Beveiliging en bescherming

Niet alleen de bescherming van mensen is belangrijk. Ook de installatie met haar machines moet worden beschermd tegen beschadiging en verlies. SICK biedt oplossingen voor de botsingsbescherming, de toegangscontrole tot risicozones en voor ongevallenpreventie zowel binnen als buiten het productiegebouw.

Uitstootbewaking

Meetsystemen controleren ofwel, dat emissienormen bereikt en aangehouden worden of melden alleen grenswaarde-overschrijdingen. Exploitanten van metaal- en staalfabrieken vertrouwen in ieder geval de competentie van SICK bij de keuze van geschikte oplossingen voor de gasdebiet- en stofconcentratiemeting als ook voor de gasanalyse.

Materiaalstroomoptimalisatie

2D-LiDAR-sensoren en flowsensoren meten de volumestroom op transportbanden. Niveaumeetsystemen bewaken silo-inhoud en materiaalafvoertrechter. Encoders en sensoren voor detectie sturen doseerprocessen. Ook het materiaalbeheer profiteert van de sensortechnologie van SICK: De productie-efficiëntie stijgt

Downloads