Bewaking van de functies van de grijphand

De magnetische cilinderschakelaar MZ2Q-C bewaakt de pneumatische cilinder in de grijphand. De sensor beschikt over een korte voor grijperapplicaties geoptimaliseerd schakelpunt dat de procesefficiency door hogere taktijden verhoogt. De robuuste bevestiging houdt de sensor in de gewenste positie, zelfs bij schokken en trillingen, en verhoogt zo de betrouwbaarheid. De MZ2Q-C past in alle gangbare C-slots onafhankelijk van het cilinderprofiel en het cilinderfabrikaat. De inductieve naderingschakelaar IME08 detecteert de eindstand van de in de grijphand geïntegreerde klapas.

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensoroplossingen voor hydraulische en pneumatische systemen

Fluid-Power-sensoren van SICK zorgen voor intelligente, flexibele en betrouwbare metingen in talrijke toepassingen in pneumatische en hydraulische systemen.

Meer informatie