Contact
Feedback

Kunststof en rubber

Meer realiseren met intelligente sensoren

De kunststoffen- en rubberindustrie levert producten aan een groot aantal bedrijfstakken. Zo oefenen in het bijzonder de automobielindustrie, de elektronische industrie, de witgoederenindustrie en de verpakkingindustrie een niet onaanzienlijke invloed uit op de ontwikkeling van deze bedrijfstak. Maar ook de medische industrie en de industrietakken die zich richten op sport en spel of speelgoed zijn aangewezen op producten die van kunststof of rubber zijn vervaardigd. Om tegemoet te kunnen komen aan de veelheid aan eisen die deze industrietakken stellen, zijn er uiteenlopende fabricagemethoden en worden dus ook verschillende soorten machines en installaties toegepast, zoals spuitgietmachines, extrusiemachines, folieopbrengende of schuimende installatie, maar ook thermisch vormende machines. Verscheidene materialen, zoals in granulevorm, als vloeistof of als halffabricaten worden in verscheidene, ten dele geautomatiseerde processen verwerkt. Omdat zeer grote aantallen stuks worden geproduceerd bestaat behoefte aan een hoge mate aan doelmatigheid en doeltreffendheid evenals aan hoge kwaliteit en veiligheid. SICK draagt met zijn kennis van bedrijfstakken en sensoren beduidend bij tot verwezenlijking van deze eisen.

Kunststof en rubber
Branchesegment 1
Spuitgieten
Branchesegment 2
Extruderen
Branchesegment 3
Schuim
Branchesegment 4
Verdere verwerking
Naar boven