Hout

Meer bereiken met intelligente sensoren

Oplossingen

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

meer

MORE THAN A VISION

Onze identificatieoplossingen

meer

Outdoor safety

Grenzen overschrijden

Een hoge productiviteit is een grote zorg van onze klanten, niet alleen binnen maar ook buiten. De toepassingsgebieden reiken daarbij van de bewaking van gevaarlijke gebieden in de ‘buitenwereld’ tot continue logistieke processen binnen en buiten gebouwen.

meer

Samenwerking op gelijke voet

Sensoroplossingen voor robotsystemen

Mens en robot komen steeds dichter bij elkaar te staan. Daarbij spelen de sensoren van SICK een bepalende rol. Ze zorgen ervoor dat de robot precies kan waarnemen, de voorwaarde voor een gelijkwaardige samenwerking bij alle uitdagingen op het gebied van robotsystemen: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling en Position Feedback.

meer

Smart Factory

Intelligente sensoren in het fabrieksnetwerk

meer

Industrie 4.0 komt op gang

Onze sensoroplossingen voor mobiele platforms

Geautomatiseerde flexibiliteit: met onze modulaire oplossingenportfolio voor mobiele platforms kunnen baannavigatie, navigatie, positionering, omgevingsdetectie, veiligheid en ladingshandling nu eenvoudig worden gerealiseerd.

meer
Hout
Productielogistiek wordt slim
MORE THAN A VISION
Outdoor safety
Samenwerking op gelijke voet
Smart Factory
Industrie 4.0 komt op gang

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Overzicht

Meer bereiken met intelligente sensoren

De eisen die de houtindustrie stelt zijn divers en uitdagend. Voor een hoge productiviteit in de zaag-, hout- en meubelindustrie zijn snelle, veilige en voordelige productieprocessen onontbeerlijk. SICK biedt vele beproefde producten en uitontwikkelde systeemoplossingen voor optimale productieresultaten. SICK behoort op veel terreinen tot de industriële topspelers en beschikt, als toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van intelligente sensortechnologie op wereldschaal, over een veelomvattende en langjarige knowhow in automatisering van fabrieken, logistiek en processen. Procesoptimalisatie in de waardeketen hout.

Trends & News

Goed toegesneden - SicoCam met SICK AppSpace

De omslachtige handmatige opmeting van ruwe platen behoort tot het verleden. Nu meet het inline plaatmeetsysteem SicoCam van Siempelkamp Logistics & Service GmbH de houtvezelplaten in een continue stroom. Vier programmeerbare high-performance InspectorP65x-camera's van SICK en SICK AppSpace doen ook mee. Ze leveren meetwaarden voor het berekenen van de plaatafmetingen en voor het regelen van de zaag. Dit verhoogt de kwaliteit van de geproduceerde platen, de hoeveelheid afgekeurd materiaal neemt af en de productiviteit neemt toe. Daarnaast wordt de veiligheid op de werkplek vergroot.

> Meer weten

Waar gestapeld wordt, daar vallen spaanders

Zaagsel en houtspaanders maken het moeilijk om conventionele veiligheidssensoren te gebruiken in installaties in de geautomatiseerde houtverwerking. Nochtans wordt m.b.t. arbeidsveiligheid van de sensoren verwacht dat ze op een betrouwbare en nauwkeurige manier dienst doen. Een van de toonaangevende parketfabrikanten in Europa, Bauwerk Parkett AG, vertrouwt daarom op de microScan3 veiligheidslaserscanner ter beveiliging van een stapelrobot. De innovatieve safeHDDM®-scantechnologie maakt hem immuun voor houtspaanders.

> Meer weten

uitdagingen

Veiligheid

De ruwe omgevingen van de houtindustrie, waar vliegende houtspaanders, -splinters en zaagsel een uitdaging vormen, vragen om robuuste, intelligente en flexibele veiligheidsoplossingen. SICK zorgt met zijn brede portfolio aan veiligheidstechnologie voor maximale arbeidsveiligheid. Daarnaast biedt SICK een uitgebreide services met advisering, ondersteuning bij de inbedrijfstelling alsmede training en bijscholing. Hierdoor kan de productiviteit in de houtindustrie worden geoptimaliseerd en kunnen stilstandtijden van machines worden vermeden.

Kwaliteitscontrole

De natuurlijke hoedanigheid van hout en de snelle en onderling verbonden productieprocessen vereisen een breed productportfolio rond objectlokalisatie, -identificatie en -opmeting. Elk van deze verschillende processen vereist extreme betrouwbaarheid en stelt de hoogste eisen aan de kwaliteitscontrole. Afstandssensoren, 2D- en 3D-vision-sensoren en vision-systemen van SICK ondersteunen bijna elk type objectcontrole.

track-and-trace

Dankzij innovatieve oplossingen met betrekking tot materiaalidentificatie en -tracering maakt SICK een transparante vormgeving van informatie en goederenstromen in de hele waardeketen van de houtbewerkingsindustrie mogelijk. Daardoor wordt een grote verscheidenheid aan verwerkingsstappen gesynchroniseerd om een geïndividualiseerde en gekoppelde productie in de volledig geautomatiseerde productielijn mogelijk te maken.

Flexibele automatisering

De trend naar kleine batchgrootten en individuele klantwensen vraagt om flexibele en tegelijkertijd geautomatiseerde productielijnen. Intelligente en communicatieve sensoren van SICK maken deze geïndividualiseerde productie in massaproductie mogelijk. Door gebruik te maken van de nieuwste sensortechnologie en haar volledige integratie in het besturingsniveau kunnen de productieprocessen van de machines tot op sensorniveau worden aangepast.

Downloads