Contact
Feedback

Houtverwerking

Meer bereiken met intelligente sensoren

De eisen die de houtindustrie stelt zijn divers en uitdagend. Voor een hoge productiviteit in de zaag-, hout- en meubelindustrie zijn snelle, veilige en voordelige productieprocessen onontbeerlijk. SICK biedt vele beproefde producten en uitontwikkelde systeemoplossingen voor optimale productieresultaten. SICK behoort op veel terreinen tot de industriële topspelers en beschikt, als toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van intelligente sensortechnologie op wereldschaal, over een veelomvattende en langjarige knowhow in automatisering van fabrieken, logistiek en processen. Procesoptimalisatie in de waardeketen hout.

Houtverwerking
Branchesegment 1
Houtzagerijen
Branchesegment 3
Meubelindustrie
Naar boven