Contact
Feedback

Gereedschapmachines

Meer realiseren met intelligente sensoren

SICK drukt al decennia lang haar stempel op de gereedschapmachineindustrie met haar innovatieve en slimme sensorapplicaties. In vrijstaande machines of in automatisch functionerende fabricagecellen draagt de "sensor intelligence" van SICK ertoe bij dat machines en installaties trefzekerder, sneller en voor uiteenlopende productie-eisen flexibeler te maken. Complete bedrijfszekerheid voor machines is met een serieel concept, samengesteld uit betrouwbare sensoren en veilige schakelingen conform hedendaagse standaarden eenvoudig te realiseren. Met optimaal geselecteerde sensoren zijn fabricagehandelingen met uiteenlopende applicatie-eisen 'slim' te automatiseren. De kwaliteit van de productie is controleerbaar dankzij procesintegratie. Zo zorgt SICK met haar veelomvattende vaardigheden op gebied van sensoren en kennis van bedrijfstakken voor overtuigende applicaties.

Gereedschapmachines
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image
Sensoroplossingen voor robotsystemen
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Naar boven