Bewaking vóór de rookgasontzwavelingsinstallatie

De SO2-concentratie wordt gemeten bij de input van de rookgasontzwavelingsinstallatie om de kalkdosering en de REA-prestatie te controleren. De O2-meting wordt uitgevoerd voor normeringsdoeleinden. Wij adviseren voor de SO2-meting de in-situ gas analyzer GM32 aangezien deze zonder gasonttrekking of- transport snelle metingen onder procesomstandigheden uitvoert. Dankzij de automatische controlecyclus met geïntegreerde componenten zoals nulpuntreflector, gascuvette en roosterfilters zijn een regelmatige nul- en referentiepuntcontrole mogelijk. Daardoor is een grote beschikbaarheid gegarandeerd zonder dat er dure testgassen nodig zijn. De in-situ gas analyzer ZIRKOR200 garandeert een betrouwbare en snelle zuurstofmeting, ook bij hoge temperaturen.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Snelle en directe in situ meting
  • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
  • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
  • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
  • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
  • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2
  Heeft de innovatie al in de cellen
  • Meetcel met extreem lange levensduur door innovatieve beschermingsmechanismes
  • Zelfbewaking van meetcel
  • Geheel automatisch afstelling geïntegreerd in de controller
  • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
  • ZIRKOR Remote-app voor toegang tot de analyzer op afstand
  • Zeer korte responstijd
  • Geschiktheid beoordeling op basis van EN 15267
  • Ex-uitvoering voor ATEX/IECEx, zone 1 of zone 21