Energiecentrale

De zekere constante in verandering.

meer

Gas, kolen, diesel, biomassa en de klimaatbescherming

Fossiele energiecentrales zullen ook in de komende tijd de stroomopwekkingscapaciteit leveren, die nodig is voor het verzekeren van de basislast. Om ervoor te zorgen dat dit ook uit het oogpunt van het klimaat wordt geaccepteerd, moet de milieubelasting door stof- en gasemissies worden gereduceerd tot een minimum. SICK geleidt exploitanten met een breed analyseportfolio.

Trailer bekijken

Aan de zonzijde

Zonne-energiecentrales kunnen complete regio's de hele dag door voorzien van milieuvriendelijke energie. De exploitanten zijn echter pas tevreden, als de installaties optimaal lopen – dat betekent, met een hoog rendement, betrouwbare beschikbaarheid en goede rendabiliteit. SICK ondersteunt met sensorsysteem in de complete procesketen.

meer

Smart Services

Intelligente service- en onderhoudsservices zorgen voor duidelijke voordelen. Met de monitoring-box kunnen exploitanten van energiecentrales bijvoorbeeld de toestand van de gebruikte meetapparaten en sensoren permanent bewaken. De daarbij behorende monitoring apps waarschuwen o.a. voor vervuilingsgevaar, zodat een service vroegtijdig kan worden georganiseerd.

meer

De lucht schoonhouden

Wanneer uitlaatgas in de lucht vrijkomt, moeten de wettelijke grenzen voor schadelijke stoffen worden aangehouden. Hoe nauwkeuriger de meting, des te veiliger is de exploitant van de energiecentrale, want de meetgegevens worden direct online doorgegeven aan de officiële instanties. De bewakingssystemen van SICK hebben zich gedurende decennia bewezen.

meer

Stoom genereren

Bij het genereren van stoom in grote verbrandingsinstallaties of kleinere ketelsystemen bewaken sensoren van SICK een veelheid aan meetpunten in de installatie en zijn directe omgeving. Dankzij de mogelijkheid de digitale informatie bijvoorbeeld met I/O-Link te koppelen, lukt de automatisering eenvoudig en intelligent.

meer
Energiecentrale
Gas, kolen, diesel, biomassa en de klimaatbescherming
Aan de zonzijde
Smart Services
De lucht schoonhouden
Stoom genereren

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Resultaat 1 - 8 van 99

Overzicht

De zekere constante in verandering.

De energiesector is in beweging. Het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix stijgt. Grote conventionele elektriciteitscentrales met fossiele brandstoffen, verkleinen tot lokale stroomproducenten en worden samengevoegd in microgrids. De trend is digitalisering. SICK is voorbereid op deze transformatie en begeleidt exploitanten van energiecentrales en kleinere stroomproducenten verder met intelligente en bewezen sensoren bij veelzijdige meettaken. Daarop kan worden vertrouwd.

Dienstenportefeuille

Oplossingen voor energiecentrales

Trends & News

Neigingssensoren stellen nieuwe normen

Precieze een- of tweedimensionale neigingssensoren voor kostensensitieve toepassingen staan nu aan de start. Door de capacitieve MEMS-technologie zijn de sensoren bovendien robuust, bieden maximale betrouwbaarheid en een hoge meetzekerheid over het complete meetbereik − ook bij veeleisende omgevingscondities.

> Meer informatie

SICK ondersteunt de werkzaamheden aan de lopende band

Bergen werk verzetten! Voor veel industrieën de dagelijkse gang van zaken - ze managen stortgoed aan de lopende band. En dat vaak buiten, bij wind en weer. Om deze uitdaging het hoofd te bieden biedt SICK ook in dit business field intelligente oplossingen. Meet- en sensortechniek van SICK bewaakt, controleert en optimaliseert industrieel gebruikte transportinstallaties in de meest uiteenlopende branches.

> Meer informatie

BREF in de wachtrij – de BREFSelector blijft

Het beroep tegen de industriële emissierichtlijn van de Europese Commissie voor grote stookinstallaties is door de Europese rechterlijke instanties toegelaten. De richtlijn en het bijbehorende BVT-document moeten binnen een kalenderjaar worden herzien en hoogstwaarschijnlijk herzien door de Europese Commissie. Tot dat tijdstip blijft het BVT-document van kracht. De door SICK samengestelde database - de BREFSelector – ontlast klanten bij de selectie van de juiste meettechniek binnen de verordening.

> Meer informatie

Downloads