Contact
Feedback

Druk

Meer realiseren met intelligente sensoren

De eisen die de drukindustrie stelt zijn omvangrijk en uitdagend. Voor een hoge productiviteit bij het voorbereiden van drukwerk, het drukken zelf en het nabehandelen van het geproduceerde drukwerk zijn snelle, doeltreffende en goedkope productieprocessen absoluut vereist. SICK biedt een verscheidenheid aan beproefde producten en complete systeemoplossingen, die resulteren in optimale productieresultaten. SICK beschikt, als toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van intelligente sensorische technieken op wereldschaal, over een veelomvattende en langjarige knowhow op het gebied van het automatiseren van fabricageprocessen, van logistieke processen en van procesautomatisering. Ten behoeve van geoptimaliseerde processen in de waardescheppende keten van de drukindustrie.

Druk
Naar boven