Drives and Controls

Met intelligente sensoren bewegingen betrouwbaar detecteren, bewaken en aansturen

Oplossingen

Safe Motion

Veilige bewegingen zijn de basis voor een maximale machinebeschikbaarheid

Meer

Smart Motor Sensors

Insiders weten meer – met Smart Motor Sensors in het centrum

SICK stelt met Smart Motor Sensors kennis beschikbaar die direct uit het midden van de productie komt. Kennis over de toestand van machines en servomotoren helpt om storingen in een vroeg stadium te herkennen, sneller te verhelpen of geheel te vermijden. Om klanten dit inzicht te kunnen bieden en zo anticiperend onderhoud te faciliteren, zet SICK ook nu weer zijn gehele knowhow in.

Meer

Smart Fluid Power

Sensoren van SICK voor hydraulische en pneumatische systemen maken het verschil

Meer

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Met HIPERFACE DSL® presenteert de technologieleider SICK een zuiver digitaal motor-feedback-protocol, dat een minimum aan verbindingsleidingen tussen frequentieomvormer en motor-feedback-systeem vereist.

Meer
Drives and Controls
Safe Motion
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende applicaties

Overzicht

Met intelligente sensoren bewegingen betrouwbaar detecteren, bewaken en aansturen

Aanbieders van automatiserings- en aandrijftechniek staan voor de uitdaging, hun klanten elektrische, pneumatische en hydraulische aandrijvingsoplossingen te bieden, die zeer nauwkeurig en betrouwbaar werken, duurzaam en dynamisch zijn. Ze moeten bewegingen zeker detecteren, bewaken en aansturen. Eenvoudige inbedrijfname en anticiperend onderhoud van de componenten van de aandrijvingsoplossingen moeten net zo mogelijk zijn als de bewaking van machineprocessen door de sensoren. Gestandaardiseerde communicatie-interfaces en eenvoudige integratie in controllersystemen en de cloud worden eveneens verondersteld. SICK biedt intelligente sensoren die aan deze eisen voldoen.

Direct in de elektromotor met motor feedback systemen, aan de machine met encoders, met behulp van een veiligheidscontroller inclusief een betrouwbare bewegingsbewaking, met magnetische cilindersensoren aan pneumatische cilinders, lineaire encoders in hydraulische cilinders of naderingsschakelaars: SICK biedt een buitengewoon brede productportfolio om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan innovatieve aandrijvingsoplossingen.

Trends & News

Safe Motion: zekere processen - ononderbroken

Met het innovatieve concept Safe Motion kan altijd de beweging van de machine worden bewaakt. Alle signalen van de veiligheidssensoren en de actuatoren kunnen worden samengevoegd. Op basis daarvan wordt informatie gegenereerd waaruit kan worden afgeleid of een machine-operator bij het betreden of ingrijpen in de gevarenzone daadwerkelijk gevaar loopt. Als er geen gevaar bestaat, kan dus zelfs tijdens lopend proces een ingreep in de machine zijn toegestaan. Het proces wordt dan niet onderbroken. Daardoor ontstaan minder stilstandstijden en foutieve schakelingen en zijn de cyclustijden korter. De efficiëntie en de beschikbaarheid van de machines en installaties stijgen.

> Meer weten

HIPERFACE DSL® - One Cable Technology

Met HIPERFACE DSL® presenteert de technologieleider SICK een zuiver digitaal motor-feedback-protocol, dat een minimum aan verbindingsleidingen tussen frequentieomvormer en motor-feedback-systeem vereist.

Dit bespaart kosten, vereist minder plaats, is eenvoudig te implementeren en biedt gelijktijdig een hoogste niveau aan investerings- - en machineveiligheid.

> Meer weten

Position Feedback - sensoroplossingen voor robotsystemen

Insiders weten meer. Motor feedback systeem geven in robotsystemen gegevens over snelheid, positie en toestand van de aandrijving door aan de regelaar en de sturing. Daarmee vormen zij de sensorische basis voor alle bewegingen van de robot. Deze Smart-Motor-sensoren van SICK vormen het middelpunt en leveren de noodzakelijke gegevens voor de efficiënte sturing van de robot en de installatie.

> Meer weten

uitdagingen

Safe Motion

Het innovatieve concept Safe Motion staat voor veilige bewegingsbewaking van machines, installaties, robots of bestuurderloze transportsystemen. Het gaat in de eerste plaats om de bescherming van mensen tegen letsel, maar ook om de bescherming van kapitaalgoederen tegen schade of vernieling. SICK levert hiervoor intelligente sensortechnologie die tegelijkertijd de productiviteit en de efficiëntie verhoogt en kortere stilstandtijden van de bewaakte eenheden mogelijk maakt.

Meten

De betrouwbare en nauwkeurige meting alsmede de registratie van gegevens met betrekking tot druk, flow, niveau en temperatuur zijn van fundamentele betekenis voor verschillende branches. SICK biedt daarvoor de passende oplossingen: elektronische druktransmitters en -schakelaars, sensorsysteem voor de temperatuurmeting in vloeistoffen en gassen alsmede niveau- en doorstromingssensoren voor verschillende media.

Registreren, bewaken en besturen

Om bewegingen of de actuele positie van hydraulische, pneumatische of elektrische actuatoren zeker en betrouwbaar te registreren, biedt SICK een breed productportfolio. Daarmee kunnen aandrijfversterkers en -besturingen bewegingen en posities op intelligente wijze bewaken en besturen.

Connectivity

Bij industrie 4.0 gaat het om digitalisering en intelligente netwerkvorming. Aan het begin van deze netwerkvorming staat de integratie van de sensor in de totale architectuur van een applicatie. Zeer belangrijk is daarbij een duidelijke beschrijving van de benodigde sensorgegevens en hun combinatie met de andere gegevenswereld van de applicatie. Met diverse interfaces ondersteunt SICK de eenvoudige en directe overdracht van de sensorgegevens naar de relevante spelers in de automatiseringspiramide maar ook de datatransmissie tot in de cloud.

Downloads