Contact
Feedback

Drives and Controls

Met intelligente sensoren bewegingen betrouwbaar detecteren, bewaken en aansturen

Aanbieders van automatiserings- en aandrijvingstechniek staan voor de uitdaging om elektrische, pneumatische en hydraulische aandrijvingsoplossingen voor hun klanten te ontwikkelen die superprecies en betrouwbaar werken, en ook nog eens duurzaam en dynamisch zijn. Ze moeten bewegingen zeker detecteren, bewaken en aansturen. Eenvoudige inbedrijfname en anticiperend onderhoud van de componenten van de aandrijvingsoplossingen moeten net zo mogelijk zijn als de bewaking van machineprocessen door de sensoren. Gestandaardiseerde communicatie-interfaces en eenvoudige integratie in controllersystemen en de cloud worden eveneens verondersteld. SICK biedt intelligente sensoren die aan deze eisen voldoen.

Direct in de elektromotor met motor feedback systemen, aan de machine met encoders, met behulp van een veiligheidscontroller inclusief een betrouwbare bewegingsbewaking, met magnetische cilindersensoren aan pneumatische cilinders, lineaire encoders in hydraulische cilinders of naderingsschakelaars: SICK biedt een buitengewoon brede productportfolio om te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan innovatieve aandrijvingsoplossingen.

Drives and Controls
Branchesegment 1
Actuatoren
Branchesegment 2
Aandrijvingssystemen
Branchesegment 3
Automatiseringssystemen
Naar boven