Contact
Feedback

Zwavelzuurproductie

Zwavelzuur is een belangrijke chemische massastof die vooral wordt gebruikt voor de productie van meststoffen. Met SO2 en SO3 als tussenproducten zijn uiterst corrosieve componenten betrokken bij de productie. Deze oxiden en de zuren ervan hebben hogere dauwpunten, wat na de extractie uit het proces een bijzondere uitdaging voor de analyse vormt. Zowel voor de procescontrole als voor de uitstootbewaking zijn moderne hete extractieve procedures superieur aan de conventionele koude extractieve procedures. Typische toepassingen zijn de analyse van SO2 en O2 bij de inlaat van de contactoven en SO2, SO3 of H2SO4 bij de schoorsteen.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten
  • Simultane meting van max. 6 componenten
  • Procescuvetten tot 60 bar en 200 °C
  • Automatische meetpuntomschakeling
  • Geïntegreerde instelinrichting (optioneel)
  • Veiligheidsinrichtingen voor de meting van toxische en brandbare mengsels
  • Geavanceerde bediening via PC en SOPAS ET software
  • Flexibel I/O-modulesysteem
Naar boven