Contact
Feedback

Substanties voor de chemie, petrochemie en raffinaderijen

De productie van petrochemische en chemische substanties kenmerkt zich door een breed palet grondstoffen, chemische processen en eindproducten. De geproduceerde substanties worden primair gebruikt als uitgangsmateriaal voor talrijke andere specifieke syntheseprocessen. De beschikbaarheid van grondstoffen, grote productiehoeveelheden, wereldwijde concurrentie en kleine marges zijn bepalende factoren op deze markt. Op grond van de hoge reactiviteit van de gebruikte chemicaliën moet de fabrieksuitrusting voldoen aan bijzondere eisen. Zo zijn koolwaterstoffen zeer ontvlambaar en kunnen anorganische componenten extreem corrosief, explosief of giftig zijn. SICK biedt passende oplossingen voor ATEX-zones die een veilige en betrouwbare werking waarborgen.

Substanties voor de chemie, petrochemie en raffinaderijen
Naar boven