Contact
Feedback

Meststoffen

Meststoffen zijn anorganische chemische massastoffen voor de landbouw die waardevolle voedingsstoffen leveren voor allerlei landbouwgewassen. De meststoffenmarkt profiteert van de constante groei van de wereldbevolking. De productievolumes moeten echter worden aangepast aan de lokale vraag. Bovendien moet de juiste productsamenstelling in optimale kwaliteit worden aangeboden. De vaste stoffen worden in een waterige oplossing via de reactie van ammoniak met diverse zuren zoals salpeterzuur, zwavelzuur en fosforzuur gemaakt. De corrosieve en uiterst reactieve eigenschappen van de betrokken stoffen vormen een grote uitdaging voor alle delen van het systeem. SICK biedt diverse geschikte en geoptimaliseerde oplossingen voor proces- en uitstoottoepassingen in deze branche.

Meststoffen
Naar boven