Contact
Feedback

Chemie, petrochemie en raffinaderijen

Veilige en efficiënte processen in chemie, petrochemie en raffinaderijen met betrouwbare analysetechnologie en sensoren

Raffinaderijen en chemische fabrieken zijn extreem uitdagende omgevingen. Bepalende factoren in deze branche zijn de hantering van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, extreem dynamische markten, een harde wereldwijde concurrentiestrijd en strenge milieunormen. De procesautomatisering zorgt voor storingsvrije processen en maximale veiligheid en heeft op meerdere niveaus in de gehele waardeketen een grote invloed op de winstgevendheid van een fabriek. Vooral procesanalysetoren leveren een essentiële bijdrage bij het verlagen van de productiekosten, de verhoging van het productrendement en de veiligheid, evenals de naleving van lokale emissievoorschriften. Ze voeren belangrijke taken uit en faciliteren een maximale efficiëntie en beschikbaarheid in verschillende delen van de fabriek.

Chemie, petrochemie en raffinaderijen
Naar boven