Contact
Feedback

Uitstootbewaking

Verwarmingsketels, ovens en verbrandingsinstallatie zijn in iedere chemische fabriek aanwezig als centrale verzorgingssystemen die een grote invloed hebben op het milieu. De hoeveelheid en het soort uitgestoten componenten worden door de lokale instanties in de vorm van milieuvoorschriften en grenswaarden gereguleerd. Daarom moeten O2, NOx, CO, SO2, NH3, CH4, HCl, HF en andere stoffen vaak doorlopend worden bewaakt. Daarbij is de passende analyse-oplossing afhankelijk van het soort brandstof en het verbrandingsproces. Als wereldwijd marktleider voor uitstootbewakingssystemen biedt SICK een breed palet oplossingen voor in-situ-, koude extractieve en hete extractieve gasanalyse.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Snelle en directe in situ meting
  • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
  • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
  • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
  • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
  • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2
  Flowmeters voor continue emissiecontrole
  • Robuuste titanium transducer voor hoge duurzaamheid
  • Corrosiebestendig materiaal voor gebruik in agressieve gassen (optie)
  • Integrale meting bij versies H, M en S over de gehele diameter van de pijp
  • Probeversie PR voor kostenbesparende en eenzijdige aanbouw aan de pijp
  • Automatische functiecontrole met test voor nul- en referentiepunt
  Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
  • Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en DOC
  • Meettechniek met thermische extractie
  • Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
  • Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
  • Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
  • Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
  • Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3
  Voor efficiënt regelen van verbrandings- en droogprocessen
  • Dynamische vochtcorrectie
  • Snelle in situ-meting direct in het proces
  • Gelijktijdige registratie van gascomponenten (max. drie), temperatuur en druk
  • Geen gasmonsters en voorbereiding
  • Voor gas geschikte meetlans beschikbaar
  • Geïntegreerde zelftest- en controlefuncties
  Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole
  • 6 verschillende analysatormodules: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemisch O2), OXOR-P (paramagnetisch O2), THERMOR (TC) en UNOR (NDIR)
  • 4 verschillende varianten qua behuizing
  • Gasmodule met meetgaspomp en/of bewakingssensoren
  • Behuizing voor eenvoudige en snelle inbouw in het analysesysteem
  • Diagnose op afstand via ethernet met SOPAS ET software
  De lansuitvoering met strooilichtmeting voorwaarts
  • Montage aan één kant
  • Voor zeer kleine tot gemiddeld grote stofconcentraties
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Controle op verontreiniging
  • Verkrijgbaar met Hastelloy-lans voor corrosieve gassen
  • Voor kleine tot gemiddeld grote kanaaldiameters
  • Apparaatuitvoering voor Ex-zone 2/22 of 1/21
  Betrouwbare stofmeting in vochtige gassen
  • Voor zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties
  • Onttrekking en terugvoer van het gas gecombineerd in één sonde
  • Controle op verontreiniging
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Eenvoudig parametrisering en comfortabele bediening via extra remote-display (optioneel)
  • Geïntegreerde systeemcontrole voor vroegtijdige onderhoudsindicatie
Naar boven