Contact
Feedback

Bedrijfsstofsystemen

Binnen de fabrieksgrenzen van raffinaderijen en chemische fabrieken bevinden zich diverse verzorgingssystemen. Deze verzorgen de productie met bedrijfsstoffen, garanderen de veiligheid bij storingen en waarborgen de naleving van milieuvoorschriften. Typische taken en systemen zijn de stroomtoevoer, stoomopwekking, warmtewisselaars, gasfakkels, afvalverbranding, zwavelterugwinning, opslagtanks en zuiveringssystemen voor afvalwater. Hoewel deze secundaire processen niet direct in verband staan met de chemische productie, zijn ze essentieel voor de dagelijkse fabrieksprocessen en vormen een belangrijk aandeel in de totale productiekosten. SICK biedt een betrouwbare oplossingen voor een maximale functionaliteit en beschikbaarheid van de systemen.

Bedrijfsstofsystemen
Naar boven