Contact
Feedback

Aardolieverwerking

In raffinaderijen wordt aardolie verwerkt tot hoogwaardige brandstoffen zoals lpg, benzine, kerosine en diesel. Tot de centrale processen behoren de scheiding van aardolie door destillatie, de daaropvolgende conversie (kraken, reformeren, isomeriseren), de behandeling (bijvoorbeeld ontzwaveling) en ten slotte het mengen van eindproducten. Raffinaderijen worden geconfronteerd met complexe en snel veranderende marktvoorwaarden. Bijvoorbeeld een schommelende aardoliekwaliteit, gevraagde flexibiliteit in het productassortiment, vereist laag zwavelgehalte, strenge uitstootgrenzen en prijsvolatiliteit. Om concurrerend en winstgevend te zijn, zijn permanente aanpassingen en optimalisaties nodig. SICK biedt beproefde producten en oplossingen voor proces- en uitstoottoepassingen.

Aardolieverwerking
Naar boven