Bouwmaterialen

Met intelligente sensoren meer bereiken

Een rendabele cementproductie wordt gekenmerkt door een zeer energie-efficiënt proces en de waarborging van een hoge productkwaliteit. Het gebruik van alternatieve brandstoffen wordt steeds belangrijker. Op basis daarvan groeit de noodzaak om de relevante processen met een continue gasanalyse-meettechniek te bewaken. Bovendien moet de naleving van de geldende lokale emissiegrenswaarden zijn gewaarborgd. Analysemeetsystemen van SICK en de hiervoor toegepaste technologieën zijn voor de hoge eisen in cementinstallaties optimaal. De uitgebreide productportfolio biedt uitstekende oplossingen voor de registratie van vereiste bedrijfsparameters, ook bij hoge gastemperaturen en stofconcentraties.

Bouwmaterialen
Branchesegment 1
Cement
Branchesegment 2
Pulp en papier

Carbon capture, utilization and storageSICK solutions for CCUS

Sensor solutions from SICK for the cement industry

From micron to mile. In all dimensions. Reikwijdte in alle dimensies, exacte resultaten in alle omgevingen.  

Meer informatie