Contact
Feedback

Batterij

Meer realiseren met intelligente sensoren

Batterijen op basis van verschillende technologieën worden op vele terreinen toegepast. In elektrisch voertuigen, bij de stroomopslag of in mobiele communicatieapparaten zoals smartphones – het belang van batterijen wordt steeds groter. Daarbij bepalen de eigenschappen van de batterij zoals kwaliteit, prijs en levensduur hun succes op de markt. De automatisering van de productieplaatsen en hun processen leveren een belangrijke bijdrage aan het voldoen aan de vereisten die de markt aan batterijen stelt als het gaat om kwaliteit en rendabiliteit. Voor de veelzijdige productieprocessen van elektroden, batterijcellen, batterijmodules en accupacks beschikt SICK over een uniek technologie- en productportfolio.

Batterij
Branchesegment 1
Elektrodeproductie
Branchesegment 2
Cellenproductie

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Sensor solutions from SICK for the battery industry

Naar boven