Contact
Feedback

Banden

Meer realiseren met intelligente sensoren

Sensoroplossingen voor het hele productieproces

Het maken van banden is een complex proces waarbij hoge eisen worden gesteld aan kwaliteit en veiligheid. Alle grote producenten van banden of bandenmachines vertrouwen op SICK als betrouwbare partner voor het oplossen van deze veeleisende taken. Een uiterst efficiëntie en flexibele productie is onontkoombaar om aan de eisen van de markt voor kwaliteit en rendabiliteit te voldoen. Onder ruwe omgevingscondities moeten de productiemachines veiliger gemaakt en de productiekwaliteit verhoogd worden. Hiervoor is het nodig dat de producten over de gehele productiecyclus getraceerd kunnen worden. Zo zorgt SICK met haar veelomvattende vaardigheden op gebied van sensoren en kennis van bedrijfstakken voor overtuigende applicaties.

Banden
Naar boven