Procesgascontrole

Voor de afvoer van chemische strijdmiddelen is een speciale explosievaste container nodig. De gassen die bij dit proces ontstaan worden continu bewaakt op de componenten CO, H2, CH4 en O2. Deze gassen bevatten toxische stoffen. Om ze daarna af te voeren of op te slaan worden ze in speciale gascontainers gevuld.

Procesgascontrole