Emissiebewaking

: Voor de continue emissiecontrole bij munitieafvalverwerkingsinstallaties is wettelijk voorgeschreven dat net als in de afvalverbrandingsinstallatie de volgende meetgascomponenten worden gemeten: HCl, SO2, NOx, CO, TOC, O2, H2O, stof, flow, druk ten temperatuur. Alle gasanalysesystemen voor emissietoepassingen moeten in de regel een toelating hebben (bijvoorbeeld QAL1 TÜV-certificaat, MCERTS).

Emissiebewaking