Contact
Feedback

Afval en recycling

Energie uit afval en emissie- en procescontrole bij afvalverbranding

Hergebruik van afval wordt steeds belangrijker en steeds meer bestanddelen van afval kunnen bij de verbranding energetisch worden benut. De emissies moeten echter voldoen aan strenge grenswaarden, zoals die gelden voor afvalverbrandingsinstallaties op grond van de actueel geldende Europese richtlijn voor industriële emissies, Industrial Emissions Directive (IED) 2010/75/EU, die o.a. voortbouwt op de vroegere WID Waste Incineration Directive 2000/76/EU. Bij de verbrandingsoptimalisatie, de zuiveringsprocessen voor rookgas en voor de continue bewaking van de emissies worden de analysesystemen van SICK ingezet. SICK levert de complete meettechniek en gegevensanalyse uit één hand.

Afval en recycling

Sensor solutions from SICK for the waste and recycling industry

Naar boven