Filterbewaking bij ontstoffing met elektrische of weefselfilters

De ontstoffing van het rookgas gebeurt met elektrische filters en/of weefselfilters. Naast het stof worden bij de droge rookgaszuivering in het weefselfilter ook bicarbonaat en actieve kool afgescheiden. De stofconcentratie kan achter het stoffilter worden gemeten, maar moet in ieder geval op het emissiemeetpunt bij de schoorsteen plaatsvinden. Hiervoor is de DUSTHUNTER een goede oplossing, waarbij wordt gemeten op basis van de strooilichtmethode met laserdiode. Welke DUSTHUNTER wordt ingezet, is afhankelijk van de meetomstandigheden en de stofconcentratie.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Stofmeter met strooilichtmeting achterwaarts
  • Voor kleine tot gemiddelde stofconcentraties
  • Montage aan één kant
  • Automatische controle nul- en referentiepunt
  • Automatische compensatie van de achtergrondstraling, zodat er geen lichtabsorber vereist is
  • Voor middelgrote tot grote kanaaldiameters
  Intelligent meten. Kosten verlagen.
  • Onafhankelijk meetinstrument – met of zonder controller MCU
  • Automatische bewaking van nul- en referentiepunt
  • Geïntegreerde spoelluchteenheid als optie
  • Installatie vanaf één kanaalzijde
  • Robuuste en compacte opbouw
  • Geen bewegende onderdelen in het kanaal