Gebruik van een SNCR-ontstikstoffingsinstallatie (selectieve niet katalytische reductie)

Bij de gaszuivering wordt bij de selectieve niet katalytische reductie ammoniak of een waterige ureumoplossing bij 900 of 1.100 °C direct achter de verbrandingskamer ingespoten. Daarbij reageren de stikstofoxiden met de ammoniumverbindingen tot stikstof en water. Dat reduceert de NOx-emissies. Aan de uitgang van de verbrandingskamer meet de GM32 continu het NO en de GM700 het NH3-slib. Bij lage NO- en CO-concentratie kan voor deze procestoepassing ook de MCS200HW worden gebruikt.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Snelle en directe in situ meting
  • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
  • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
  • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
  • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
  • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2
  Efficiënte procesanalyse - ook onder zware condities
  • Hoge selectiviteit door hoge spectrale resolutie
  • Korte responstijden
  • Geen kalibratie vereist
  • Geen bewegende onderdelen, vrijwel slijtvast
  • Geen gasmonsters en voorbereiding vereist
  • Uitvoering met overdrukbehuizing voor ex-zone 2
  Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
  • Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en DOC
  • Meettechniek met thermische extractie
  • Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
  • Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
  • Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
  • Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
  • Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3