Gebruik van een SCR-ontstikstoffingsinstallatie (selectieve katalytische reductie)

Bij de selectieve katalytische reductie worden stikstofoxiden (NO) via een katalysator en het inspuiten van ammoniakwater uit het rookgas verwijderd. Het NO wordt bij 200 tot 400 °C omgezet in water en stikstof. De NO-concentratie kan voor de regeling van de hoeveelheid ammoniak worden gemeten aan de katalysatoringang. Aan de katalysatoruitgang worden NO en NH3gemeten. De NH3-concentratie bepaalt in samenhang met de NO-concentratie de efficiëntie van het ontstikstoffingsproces. De GM700 meet het zogenaamde NH3-slip continu in situ. Met de emissiemeting aan de schoorsteen wordt gecontroleerd of NOx en NH3 voldoen aan de wettelijk voorgeschreven grenswaarden.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Snelle en directe in situ meting
  • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
  • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
  • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
  • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
  • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2
  Efficiënte procesanalyse - ook onder zware condities
  • Hoge selectiviteit door hoge spectrale resolutie
  • Korte responstijden
  • Geen kalibratie vereist
  • Geen bewegende onderdelen, vrijwel slijtvast
  • Geen gasmonsters en voorbereiding vereist
  • Uitvoering met overdrukbehuizing voor ex-zone 2