Gasflowmeting in de schoorsteen

De flowmeter FLOWSIC100 meet continu en contactloos de gasflow in de schoorsteen. Dankzij de toegepaste ultrasone technologie is het onderhoudswerk minimaal. De ultrasone meting is bijzonder betrouwbaar omdat de volumestroom over de gehele schoorsteendoorsnede wordt gemeten. De hoge meetkwaliteit is bepalend omdat de concentratie schadelijke stoffen wordt gerelateerd aan het rookgasvolume en aangegeven in kg/h. Dit is een wettelijke vereiste in de relevante EU-norm (IED, 2010/75/EG) die alle EU-lidstaten moeten invoeren.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Flowmeters voor continue emissiecontrole
  • Robuuste titanium transducer voor hoge duurzaamheid
  • Corrosiebestendig materiaal voor gebruik in agressieve gassen (optie)
  • Integrale meting bij versies H, M en S over de gehele diameter van de pijp
  • Probeversie PR voor kostenbesparende en eenzijdige aanbouw aan de pijp
  • Automatische functiecontrole met test voor nul- en referentiepunt