Afvalverbrandingsinstallatie (Waste-to-Energy en Biomass-to-Energy)

Tot Wast-to-Energy-afvalverbrandingsinstallaties behoren ook verbrandingsinstallaties voor speciaal afval en zuiveringsslib, evenals de verbranding van ziekenhuisafval. Onder het begrip biomassa vallen allerlei soorten organische verbindingen zoals voedingsmiddelen en landbouwafval. Er kan ook verontreinigd afvalhout in zitten met organische, gehalogeneerde verbindingen of metalen.

Afvalverbrandingsinstallatie (Waste-to-Energy en Biomass-to-Energy)