Contact
Feedback

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de KvK onder nummer 40507574.

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Naast onze algemene voorwaarden zijn op al onze leveringen de EULA voorwaarden van toepassing.

EULA

 

Naar boven