Kontakti
Palaute

Konfliktimineraalit

Erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurivaltioissa vallitsevia aseellisia konflikteja rahoitetaan tiettyjen raaka-aineiden myynnillä. Siellä sotilasvoimat hallitsevat raaka-ainekaivoksia vakavien ihmisoikeusloukkauksien vallitessa ja myyvät sieltä saatuja, niin kutsuttuja konfliktimineraaleja (ensi sijassa kulta, tantaali, volframi ja tina - “3TG-mineraalit”) ympäri maailmaa.

 

Yhdysvalloissa tietyt yritykset ovat lakisääteisesti velvoitettuja raportoimaan, hankitaanko 3TG-mineraaleja konfliktialueilta ja kuinka paljon niitä hankitaan. Tämän tarkoituksena on, että tulevaisuudessa ostetaan ja kaupataan enää vain konfliktivapaita 3TG-mineraaleja, jotka halutaan saavuttaa erityisen sertifioidun sulattamisjärjestelmän avulla. Myös vastaavissa konfliktimineraaleja koskevissa EU-säännöissä on säädetty raportointi- ja sertifiointivelvollisuudesta sulatus- ja jalostuskäytössä sekä suurten raaka-ainetuojien kohdalla.

 

SICKiä eivät koske US-amerikkalaiset eikä Euroopan Unionin raportointivelvollisuudet. SICK on kuitenkin tietoinen tämän perustana olevasta tavoitteesta – militanttien, ihmisoikeuksia loukkaavien ryhmittymien rahoituksen estäminen – ja toimii johdonmukaisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi. SICK työskentelee aktiivisesti tavoitteenaan käyttää omissa tuotteissaan enää vain konfliktivapaita 3TG-mineraaleja ja tukee toiminnallaan Responsible Minerals Initiative (RMI) -järjestön Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) -ohjelmaa.

 

Yhteydenotto

Klaus Jungbluth
Risk & Compliance Management
Corporate Procurement

SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
D-79183 Waldkirch
+49 7681 202-5315
conflictminerals@sick.de

Lisätietoja seuraavien linkkien kautta

SICK menettelyohje

SICK toimittajaohje

Ylös