Kontakti
Palaute

Konfliktimineraalit

Erityisesti Kongon demokraattisessa tasavallassa ja sen naapurivaltioissa vallitsevia aseellisia konflikteja rahoitetaan tiettyjen raaka-aineiden myynnillä. Siellä sotilasvoimat hallitsevat raaka-ainekaivoksia vakavien ihmisoikeusloukkauksien vallitessa ja myyvät sieltä saadut, niin kutsutut konfliktimineraalit (ensi sijassa kulta, tantaali, volframi ja tina - “3TG-mineraalit”) ympäri maailmaa. 

 
Yhdysvalloissa tietyt yritykset ovat lakisääteisesti velvoitettuja raportoimaan, hankitaanko ja miten paljon 3TG-mineraaleja hankitaan konfliktialueilta. Tämän tarkoituksena on, että tulevaisuudessa ostetaan ja kaupataan enää vain konfliktivapaita 3TG-mineraaleja, jotka halutaan saavuttaa erityisen sertifioidun sulattamisen järjestelmän avulla. Myös vastaavat EU-säännöt konfliktimineraaleista määräävät sulatusyrityksille ja jalostamoille sekä suurille raaka-aineiden tuontiyrityksille raportointi- ja sertifiointivelvoitteen.
 
SICKiä eivät koske US-amerikkalaiset eikä Euroopan Unionin raportointivelvollisuudet. SICK kuitenkin tunnistaa tämän takana olevan tavoitteen – militanttien, ihmisoikeuksia loukkaavien ryhmittymien rahoituksen estämisen – ja toimii johdonmukaisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi. SICK työskentelee aktiivisesti tavoitteenaan käyttää omissa tuotteissaan enää vain konfliktivapaita 3TG-mineraaleja ja tukee toiminnallaan Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) -järjestön Conflict-Free Smelter Program -ohjelmaa.
 
Ylös