Tämän tuoteperheen valmistus on lopetettu!

Virtausmittauslaitteet
FLOWSIC150 Carflow

Pakokaasun tilavuusvirtamittaus ajoneuvo- ja moottoritestauspenkeissä 600 °C:een asti

Hyötysi

 • Mittausdatan korkea laatu suuren mittaustarkkuuden ja -stabiilisuuden ansiosta
 • Luotettava virtausmittaus myös pienellä virtauksella ja joutokäynnillä
 • Korkeille pakokaasun lämpötiloille suunniteltu rakenne takaa luotettavan käytön
 • Monipuolinen ratkaisu – sopii erinomaisesti kiinteissä testauspenkeissä käytettäväksi
 • Investointikustannukset pienenevät liikuteltavaa laitteistoa käytettäessä useassa testauspenkissä
 • Helppo asentaa, koska se ei vaikuta moottorien ominaisuuksiin ja pakokaasuanalysaattorijärjestelmiin
 • Toiminta-aika on patentoidun anturijäähdytyksen ansiosta pitempi
 • Pienet käyttökustannukset vähäisen huoltotarpeen ansiosta

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.
Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.

Yleiskatsaus

Pakokaasun tilavuusvirtamittaus ajoneuvo- ja moottoritestauspenkeissä 600 °C:een asti

FLOWSIC150 Carflow'lla on ensiluokkainen suorituskyky ja kompakti rakenne. Ajanmukaisimman anturitekniikan ja tehokkaan elektroniikan yhdistelmä mahdollistaa erinomaisen mittaustarkkuuden pakokaasun 600 °C:n lämpötilaan asti. Ultraääneen perustuva mittausperiaate ei tuota painehäviötä, siinä ei ole liikkuvia osia, se on paineesta, lämpötilasta ja kaasun koostumuksesta riippumaton ja siten se on luotettava ja vaatii vain vähän huoltoa. Koska FLOWSIC150 Carflow mittaa suoraan laimentamatonta pakokaasua, se on helposti asennettava, toimii jatkuvasti kaasun ominaisuuksien muuttuessakin ja sopii erinomaisesti ajoneuvo- ja moottoritestauspenkkien joustavaan pakokaasun virtausmittaukseen.

Yhdellä silmäyksellä
 • Reaaliaikainen ultraääneen perustuva pakokaasun virtausmittaus
 • Paineesta, lämpötilasta ja kaasun koostumuksesta riippumaton
 • Erinomainen mittaustarkkuus
 • Käyttö pakokaasun 600 °C:n lämpötilaan asti
 • Suora mittaus laimentamattomasta pakokaasusta
 • Lämmitetty mittatie
 • Minimaalinen pakokaasun vastapaine
 • Vähäinen tilantarve, mobiili, joustavat liitäntämahdollisuudet

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  MittaussuureetKaasun nopeus, Tilavuusvirtaus tositilassa, Tilavuusvirtaus normitettu, Kaasun lämpötila, Kaasun paine, Äänennopeus
  MittausperiaateUltraääneen perustuva kulkuaikaeron mittaus
  Kaasun lämpötila≤ +600 °C
  Käyttöpaine700 mbar ... 1.300 mbar
  Sarjamuotoinen✔ , ✔
  Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-232
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
  DiagnoositoiminnotItsetestaus ja virhediagnostiikka
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset