Kaasun virtausmittarit
FLOWSIC200

Tunnelivirtausmittari pitkäaikaiseen käyttöön

Hyötysi

 • Mittaustulokset ovat edustavia, koska mitataan tunnelin koko leveyden yli
 • Mittaus on pistemittaukseen verrattuna erittäin luotettava
 • Mittaus on tarkkaa myös hyvin pienillä virtausnopeuksilla
 • Pitkät huoltovälit, jopa 5 vuotta
 • Alhaiset käyttökustannukset luotettavan käytön ja vähäisen huoltotarpeen ansiosta
 • Laitteiden ja siten myös mittaustietojen hyvä käytettävyys

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.
Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.

Yleiskatsaus

Tunnelivirtausmittari pitkäaikaiseen käyttöön

FLOWSIC200:n avulla mitataan virtausnopeutta ja -suuntaa tunneleissa ja poistoilmakanavissa kosketuksettomasti ja tarkasti. Ultraäänimittauksella saadaan nopeuden keskiarvo tunnelin koko leveyden yli. Ilmastotekijöiden ja liikenteen rajoittaessa ilmanvirtausta mittari on välttämätön, jotta voidaan taata tunnelin ilmastoinnin tehokas ja edullinen ohjaus.

Tulipalon syttyessä tunnelissa on välttämätöntä mitata virtausnopeus ja -suunta luotettavasti, tarkasti ja edustavasti koko tunnelin leveyden yli. Vain siten voidaan mitata savun leviäminen ja saada tuuletuksen optimaaliseen säätöön tarvittavat tiedot.

Yhdellä silmäyksellä
 • Hyvin pitkät mittausmatkat mahdollisia
 • Kosketukseton mittaus
 • Hyvin kestävät, ruostumattomasta teräksestä tai titaanista valmistetut tai painevaletut komponentit
 • Versiot hyvin syövyttävään tunneli-ilmaan
 • Virtaussuunnan mittaus
 • Ei mekaanisia liikkuvia osia

Edut

Luotettava tunnelin ilmanvaihto – myös tulipalon sattuessa

FLOWSIC200 mittaa maantie- tai rautatietunneleiden ilmavirtauksen luotettavasti ja tarkasti. FLOWSIC200:n avulla ohjataan tunnelin ilmanvaihtolaitteita ja varmistetaan tunneliin riittävä tulo- ja poistoilma pitkäksi ajaksi. FLOWSIC200:n kestävän ultraääniteknologian ansiosta tiiviyserot ja tunnelin ilman lämpötilavaihtelut eivät vaikuta mittaustulokseen. FLOWSIC200:n mittaustoiminto säilyy ennallaan silloinkin, kun virtausdynamiikka muuttuu lyhyessä ajassa täysin tunnelin tulipalon seurauksena. Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH (FVT mbH) Österreich -yhtiön palokokeissa todettiin, että toiminta jatkui tulipalotilanteessa rajoituksitta.

Ilman virtausnopeuden valvonta maantie- ja rautatietunneleissa on tunnelijärjestelmien ilmanvaihtotekniikkaan kuuluva perustoiminto. Siksi ilmavirtauksen mittaukselle asetetaan tiukat vaatimukset. Myös erilaisissa liikenneolosuhteissa käytettävän mittaustekniikan on määritettävä luotettavasti ja tarkasti virtaus tunnelin alueella. Jotta lisäksi vältetään liikennekatkokset, mittauslaitteiden huoltotyöt on minimoitava.

Jos tunnelissa sattuu tulipalo, mittausolosuhteet muuttuvat täysin. Tunneliin kehittyy lyhyessä ajassa runsaasti savua. Kaasun koostumus muuttuu huomattavasti. Paloalueella lämpötila nousee erittäin nopeasti. Termodynaaminen tilanne kaiken kaikkiaan muuttaa voimakkaasti palopesän virtausdynamiikkaa. FLOWSIC200 toimii luotettavasti myös näissä äärimmäisissä olosuhteissa – äänimerkin siirtyminen on aina taattua integroidun automaattisen signaalinvahvistuksen ansiosta.

Kestävä, luotettava, tehokas.

Tunnelin rakenteet, kuten tuulettimet tai valaistus, eivät vaikuta mittaustulokseen
Toimintatesti tunnelitulipalotesteissä Klaus-tunneliketjussa A9-moottoritiellä Itävallassa

FLOWSIC200 erottuu vastaavista tuotteista keskimääräistä paremmalla tehokkuudellaan ja kestävyydellään myös vaativissa mittausolosuhteissa.

TUNNELIVIRTAUSMITTARI PITKÄAIKAISEEN KÄYTTÖÖN

FLOWSIC200 koostuu ultraääniantureista ja MCU-ohjausyksiköstä. SICK tarjoaa laitteesta kolme eri toteutusta enintään 35 metriä leveisiin tunneleihin. Kestävien, ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista valmistettujen painevalukomponenttiensa ansiosta FLOWSIC200 on tulipalon sattuessa parempi vaihtoehto kuin perinteinen muovista valmistettu mittauslaitteisto.

MCU-ohjausyksikköä käytetään signaalien vastaanottoon ja lähetykseen, ja sen avulla FLOWSIC200 on helppo liittää korkeamman asteen prosessinohjausjärjestelmiin. Sitä varten on käytettävissä erilaisia liitäntöjä, joita voi haluttaessa laajentaa tarpeen mukaan. Valvontaprosessi tarkistaa laitteen toiminnot ajoittain täysin automaattisesti. Lisäksi järjestelmään sisältyvä automaattinen diagnoositoiminto valvoo jatkuvasti kaikkia tärkeintä toimintaparametreja.

Kompakti ja intuitiivinen.

FLOWSIC200:n toimintaperiaate
Luotettava signaalin siirto täysin automaattisen vahvistuksen säädön ansiosta

ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET LUOTETTAVAN KÄYTÖN JA JOPA VIIDEN VUODEN HUOLTOVÄLIEN ANSIOSTA.

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  MittausperiaateUltraääneen perustuva kulkuaikaeron mittaus
  Noudatettavat normit

  RABT 2006

  ASTRA "direktiivi - tietunnelien ilmanvaihto" (2008)

  RVS 09.02.22

  Kotelointiluokka

  Lähetin-vastaanotinyksiköt: IP66

  Ohjausyksikkö MCU: IP65

  USB
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
  Sarjamuotoinen✔ , ✔
  Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-232
  RS-485
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
  Sisäinen järjestelmäväylä
  Modbus
  HuomautusOptio
  Kenttäväyläintegraation tyyppiRTU RS-485
  Ethernet
  HuomautusOptio
  PROFIBUS DP
  HuomautusOptio
  HART
  HuomautusOptio
  DiagnoositoiminnotSisäinen nolla- ja referenssipistetesti
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset