Kaasun virtausmittarit
FLOWSIC100

Tilavuusvirtauksen mittalaitteet jatkuvaan päästöjen valvontaan

Hyötysi

 • Luotettava virtausmittaus pienistä hyvin suuriin kanavien läpimittoihin
 • Suuri laitekestävyys
 • Kaasujen 260 °C lämpötilaan asti ei tarvita huuhteluilmaa
 • Minimaaliset käyttö- ja huoltokustannukset
 • Tarkat mittaustulokset myös vaikeissa mittausolosuhteissa
 • Painehäviötön mittaus, joka ei vaikuta prosessiin
 • Käyttäjäystävällinen käyttö SOPAS ET -ohjelmistolla
 • Luotettava toimintovalvonta laajennetun diagnoosin ansiosta

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.
Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.

Yleiskatsaus

Tilavuusvirtauksen mittalaitteet jatkuvaan päästöjen valvontaan

FLOWSIC100-tuoteperhe on kehitetty päästöjen valvontaa varten. Versiot "H" soveltuvat suurien kanavien läpimitoille ja suurille pölypitoisuuksille; versiot "M" soveltuvat erityisesti keskisuurien kanavien läpimitoille. Mittapääversiossa "PR" on kumpikin ultraäänianturi asennettu kiinteällä mittausmatkalla yhdelle lähetin-vastaanotinyksikölle (mittapäälle). Laiteversioissa "-AC" on innovatiivinen sisäinen jäähdytys, ja ne soveltuvat käytettäviksi kaasuille 450 °C lämpötilaan asti. Huuhdeltuja laiteversioita "Px" käytetään tahmeaa tai märkää pölyä paljon sisältäville kaasuille.

Vankat titaanianturit kuuluvat vakioversioon ja soveltuvat vaikeisiin käyttöolosuhteisiin. Mittausjärjestelmä koostuu kahdesta lähetin-vastaanotinyksiköstä tai yhdestä sondista ja MCU-ohjausyksiköstä. MCU:ta käytetään signaalien vastaanottoon ja lähetykseen, laskentaan vertailuarvojen kanssa (normitukseen) sekä käyttäjäystävälliseen LC-näytön avulla tapahtuvaan käyttöön.

Yhdellä silmäyksellä
 • Vankat titaanianturit takaavat suuren laitekestävyyden
 • Korroosionkestävä materiaali syövyttävien kaasujen käyttösovelluksiin (lisävaruste)
 • Yhtenäinen mittaus kanavan läpi versioissa H, M jaS
 • Sondiversio PR kustannuksia säästävään yksipuoliseen kanava-asennukseen
 • Automaattinen toiminnan tarkastus nolla- ja referenssipistetestin kanssa

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Edut

Luotettava ja tarkka päästöjen valvonta, joka vastaa lakimääräyksiä

Kaasumuotoisten päästöjen valvonta hyväksyntää vaativissa laitteistoissa on tärkeä osa ympäristönsuojelua. Moderneita ja luotettavia päästömittaustekniikoita käyttämällä haitallisten aineiden päästöjä voidaan mitata jatkuvasti ja raja-arvoja noudattaa. Käytetyn mittaustekniikan on vastattava kansainvälisten standardien (esim. EN 15267 ja EPA:n Performance Specification 6) vähimmäisvaatimuksia, ja sillä on oltava EU-tyyppitarkastustodistus tehtävään soveltumisesta. SICKin virtausmäärän mittauslaite FLOWSIC100 täyttää kaikki nämä vaatimukset: niissä yhdistyvät modernin ultraäänimittauksen edut, keskiarvoa parempi kestävyys ja minimaalinen huollon tarve.


FLOWSIC100-versiot

FLOWSIC100 H

Suuri äänitaso ja siksi optimaalinen suurempiin kamiinoihin, joiden halkaisija on 3–13 m

Sopii erittäin pölyisiin käyttökohteisiin

FLOWSIC100 M Keskisuuri äänitaso ja siksi optimaalinen pienempiin kamiinoihin, joiden halkaisija on korkeintaan 3,5 m
FLOWSIC100 PR Sopii parhaiten yksipuoliseen asennukseen alkaen kamiinan halkaisijasta 1 m

Tarkka, luotettava, kestävä.

Helppo asennus mittauskanavaan
SOPAS ET – helppo parametrointi, kokoonpano ja automaattinen diagnostiikka sekä kattava tuki
Ei liikkuvia osia ja siksi erittäin vähäinen huollon tarve

Helppo asennus, täysautomaattinen oma valvonta ja vähäinen huollon tarve: optimaalinen ratkaisu vaativiin päästömittauksiin.

Kelpaavat mittaustulokset myös äärimmäisissä olosuhteissa

Kaasun koostumuksen, paineen, lämpötilan tai kosteuden vaihtelut eivät vaikuta mittaustulokseen. Mittaus tapahtuu jatkuvasti koko kanavan halkaisijalla ja tulokset ovat edustavia. FLOWSIC100:n täysautomaattisella vahvistuksen säädöllä taataan signaalien siirto. FLOWSIC100:an integroidulla valvontajaksolla laite tarkastaa toimintansa aika ajoin. Lisäksi järjestelmään sisältyvä automaattinen diagnostiikkatoiminto valvoo jatkuvasti kaikkia tärkeintä toimintaparametreja. Mittaustulokseen mahdollisesti vaikuttavat ei sallitut poikkeamat johtavat varoitusilmoituksiin.

Tehokas ja tarkka.

Huuhteluilmattomat mittauksen, plug-and-play, –40 °C ... +260 °C.
Innovatiivinen, integroitu jäähdytys erittäin suuriille kaasulämpötiloille, jopa +450 °C.

LUOTETTAVAT PÄÄSTÖMITTAUKSET – VASTAAVAT LAKIMÄÄRÄYKSIÄ

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  MittaussuureetTilavuusvirtaus tositilassa, Tilavuusvirtaus normitettu, Kaasun nopeus, Äänennopeus, Kaasun lämpötila
  MittausperiaateUltraääneen perustuva kulkuaikaeron mittaus
  Kaasun lämpötila–40 °C ... +450 °C
  Riippuu laiteversiosta
  Käyttöpaine–100 hPa ... 100 hPa
  Putken nimellishalkaisija0,15 m ... 13 m
  Riippuu laiteversiosta
  Noudatettavat normit

  2001/80/EY (13. BImSchV)

  2000/76/EY (17. BImSchV)

  27. BImSchV

  30. BImSchV

  TA-Luft (saksalaiset puhdasilmaa koskevat säädökset)

  EN 15267

  EN 14181

  EN 16911-2

  MCERTS

  GOST

  USB
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
  Sarjamuotoinen✔ , ✔
  Kenttäväyläintegraation tyyppiRS-232
  RS-485
  ToimintoLiitos SOPAS ET -ohjelmistoon
  Sisäinen järjestelmäväylä
  Ethernet
  Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavalla liitäntämoduulilla
  Modbus✔ , ✔ , ✔
  Kenttäväyläintegraation tyyppiASCII RS-485 (optiona saatavalla liitäntämoduulilla)
  RTU RS-485 (optiona saatavalla liitäntämoduulilla)
  TCP (optiona saatavalla liitäntämoduulilla)
  PROFIBUS DP
  Kenttäväyläintegraation tyyppiOptiona saatavalla liitäntämoduulilla
  Diagnoositoiminnot

  Automaattinen tarkastussykli nolla- ja referenssipistettä varten

  Laajennettu laitediagnoosi SOPAS ET -ohjelmistolla

Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset