Kaasun virtausmittarit
FLOWSIC100 Flare-XT

Luotettava kaasunvirtausmittaus maaöljyn ja maakaasun kuljetinjärjestelmissä, jalostamoissa ja kemianteollisuudessa käytettävissä soihtukaasulaitteistoissa.

Hyötysi

 • Eri standardien ja direktiivinen huomioiminen leimahtavan kaasun mittaukseen
 • Paras mahdollinen laitteiston käytettävyys
 • Ultraäänianturit, liitäntäyksikkö ja mittausputki yhdestä valmistuspaikasta sekä maailmanlaajuisesti käytettävissä olevat palvelut
 • Yhteensopiva nykyisten ja tulevaisuuden tiedonsiirtorakenteiden kanssa
 • Riippumaton huolto voidaan määrittää tarpeen mukaan tehtävien tarkastusten ja SICKin tuen avulla
 • Olemassa olevien mittausjärjestelmien helppo vaihto, jolloin käytettävissä ovat soveltuvat jälkivarustelu- tai päivitysratkaisut

Tuotteen tarkat laitespesifikaatiot ja suorituskykytiedot voivat olla vaihdella. Ne riippuvat kulloisestakin sovelluksesta ja asiakasspesifikaatiosta.
Tämä tuote ei kuulu artikkelin 2 (4) mukaan RoHS-direktiivin 2011/65/EU soveltamisalalle ja ei myös ole suunniteltu käytettäväksi direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa tuotteissa. Lisätietoja löydät tuotetiedoista.

Yleiskatsaus

Luotettava kaasunvirtausmittaus maaöljyn ja maakaasun kuljetinjärjestelmissä, jalostamoissa ja kemianteollisuudessa käytettävissä soihtukaasulaitteistoissa.

Tarkka, kestävä ja luotettava kaasunvirtausmittaus soihtukaasulle ja leimuamisprosesseihin: virtausmittauslaitteemme perustuvat kaasuvirran mittaukseen ultraäänen avulla. Huippuresoluutioinen mittaus ja innovatiivinen anturidesign takaavat tehokkaan käytön maaöljyjalostamoissa, maakaasun käsittelyssä tai öljyn- ja kaasunkuljetuslaitteistoissa meri- ja maakäytössä. Kaasuvirtausanturin käyttöalue kattaa useita tärkeitä tehtäviä: päästöjen valvonta, kaasuvuotojen tunnistus, höyryvirtausmittaus, kaasuhävikkien valvonta, höyryinjektion valvonta soihtukaasun palamisessa sekä prosessien optimointi ja tilan valvonta. Kaasunvirtausmittari mittaa eri arvoja, kuten kaasun nopeuden, määrän ja massan, massavirtauksen, molekyylipainon, tilavuusvirtauksen ja äänennopeuden. FLOWSIC100 Flare-XT on lisäksi suunniteltu sekä nykyisiin että tuleviin haasteisiin: siinä on älykäs laitevalvonta, joka mahdollistaa myös ennaltaehkäisevän huollon.

Yhdellä silmäyksellä
 • Luotettava mittaus myös suurilla kaasunopeuksilla ja vaihtuvissa kaasukoostumuksissa
 • Patentoitu mittausalueen laajennus suurille virtausnopeuksille ASC-tekniikan ansiosta
 • Suora massavirtauksen laskenta ilman ylimääräisiä kaasuanalysaattoreita
 • Intuitiivinen FLOWgateTM-ohjelmisto käyttöönottoon, käyttöön ja diagnosointiin
 • I-diagnosticsTM: oma valvonta, oma testaus ja ennaltaehkäisevä huolto
 • Räätälöity mittauskyky sovelluksen yksilöllisen arvioinnin avulla

Edut

Valmiina tulevaisuuden varalle: ultraäänikaasunvirtausmittaus soihtukaasulaitteistoihin

FLOWSIC100 Flare-XT -anturille tyypillistä on ainutlaatuinen, virtausoptimoitu anturidesign, joka mahdollistaa luotettavan kaasun virtausmittauksen ja valvonnan äärimmäisillä nopeuksilla ja vaihtelevilla kaasukoostumuksilla. Kestävä design takaa mittausten jatkuvan käytettävyyden myös ankarissa olosuhteissa. FLOWSIC100 Flare-XT täyttää kaikki erilaiset, maailmanlaajuisesti voimassa olevat standardit, ja se sopii käytettäväksi sekä uusissa että jo olemassa olevissa laitteistoissa. Mittaus- ja diagnoositiedot voidaan visualisoida helposti FLOWgateTM-ohjelmistolla. Älykkään i-diagnosticsTM-toiminnon avulla järjestelmä pystyy valvomaan itse itseään ja ilmoittaa myös huoltotarpeesta. Upstream-alueen tarpeisiin, esim. vesisärötyssovelluksiin, valikoimassamme on FLOWSIC100 Flare-XT -lähetin, joka toimii luotettavasti ja vakaasti ilman jälkikalibrointia.


Virtausmittaus ultraääni-käyntiajaneromittauksella:

Suurresoluutioisilla antureilla huippumoderni elektroniikka tunnistaa jopa erittäin pienet käyntiajan erot parhaimmalla mahdollisella tarkkuudella.

Virtausmittaus ultraääni-käyntiajaneromittauksella:

Innovatiivinen, virtausoptimoitu anturikäyrä mahdollistaa optimaaliset mittaustulokset myös erittäin suurillan kaasunopeuksilla.

Virtausmittaus ASC-tekniikkaa käyttämällä:

Jos äärimmäisen kaasun nopeudet heikentävät signaalia, ASC-tekniikan patentoitu algoritmi huolehtii keskeytyksettömästä mittauksesta.

Tarkat soihtukaasun mittaukset öljy- ja kaasuteollisuuden meri- ja maalaitteistoissa sekä kemian- ja petrokemianteollisuudessa.

Huipputarkat tiedot myös äärimmäisissä olosuhteissa, kuten kaasun nopeuksilla alkaen lähes nollasta aina 120 m/s:iin (340 ft/s) asti, nopeissa kaasun nopeuden muutoksissa ja monimutkaisissa kaasukoostumuksissa.
Innovatiivisen ASC-tekniikan ansiosta tähän asti suurinta mahdollista läpivirtausaluetta on pystytty FLOWSIC100 Flare-XT:n avulla kasvattamaan jopa 30 %.

Upstream tai downstream: Tarkka soihtukaasun mittaus mahdollistaa soihtukaasupäästöjen täsmällisen valvonnan

Tehokas. Luotettava. Kestävä.

FLOWSIC100 Flare-XT on saatavissa kolmena eri mallina. Versiot ovat saatavissa 1- tai 2-polkuisina mittausjärjestelminä. Riippumatta polkukonfiguroinnista järjestelmä on saatavissa sekä Cross-Duct-mallina että mittapääversiona, jossa on yksittäisistukka. Mittapääversio soveltuu tilaa säästävään, yksipuoliseen ja erittäin vaivattomaan asennukseen. 2-polkuisella mallilla saavutetaan myös erittäin vaikeissa virtausolosuhteissa tarkat mittaustulokset.

Laitteen vaihtolaite mahdollistaa anturin helpon ja nopean vaihdon laitteiston ollessa käynnissä. Tehokkaassa liitäntäyksikössä on lukuisia liitäntöjä, ja siksi se voidaan yhdistää vaivattomasti mitä erilaisimpiin ohjausjärjestelmiin ja verkkoihin.

Liitäntäyksikkö käsittelee sisääntulevat signaalit ja laskee parametreja, kuten molekyylipainon, massavirran ja kaasutilavuuden sekä standardoidut viitearvot.


Flare-lähetin

 

Standarditoimitussisältö:

 • Anturit, sis. liitäntäkaapelin
 • Tuote- ja materiaalisertifiointi

 

 

 

 

 

 

Valinnainen toimitussisältö:

 • Suorituskyvyn arviointi
 • Huoltokoulutus asiakkaalle
 • Mittausputki ilman hitsausta tehtävään asennukseen lisävarusteena

 

 

I/O:

 • Modbus® RTU

 

 

 

Näyttö: ei

Laskuri/rekisteröinti/data-arkisto: ei

i-diagnosticsTM: ei

 

Jännitteensyöttö:

 • 24 VDC

 

Edut:

 • Kapea mittausratkaisu perusvaatimuksiin

 

Mahdollisten mittateiden määrä:

 • 1 tie

 

Soveltuvat asennusvälineet:

 • Hitsausistukka
 • Istukka-asennustyökalu
 • Pallohanat
 • Lisävarusteena: sää- ja aurinkosuoja

 

 

 

Siniset osat: SICKin toimitussisällössä

Harmaat osat: valinnaisia osia

Flare Instrument

 

Standarditoimitussisältö:

 • Anturit, sis. liitäntäkaapelin
 • Liitäntäyksikkö
 • Tuote- ja materiaalisertifiointi

 

 

 

 

 

Valinnainen toimitussisältö:

 • Suorituskyvyn arviointi
 • Asiakaskohtainen dokumentaatio
 • Huoltokoulutus asiakkaalle
 • Mittausputki ilman hitsausta tehtävään asennukseen lisävarusteena

 

I/O:

 • Modbus® RTU/TCP
 • Foundation Fieldbus
 • Analoginen, mukaan lukien HART/digitaalinen/taajuus

 

Näyttö: kyllä

Laskuri/rekisteröinti/data-arkisto: kyllä

i-diagnosticsTM: kyllä

 

Jännitteensyöttö:

 • 24 VDC / 115 VAC ... 230 VAC

 

Edut:

 • Laajennetut toiminnot

 

 

Mahdollisten mittateiden määrä:

 • 1 tie / 2 tietä

 

Soveltuvat asennusvälineet:

 • Hitsausistukka
 • Istukka-asennustyökalu
 • Pallohanat
 • Lisävarusteena: sää- ja aurinkosuoja

 

 

 

Siniset osat: SICKin toimitussisällössä

Oranssit osat: ylimääräinen sarja sopivia antureita (2. mittatie)

Harmaat osat: valinnaisia osia

Flare Meter

 

Standarditoimitussisältö:

 • Anturit, sis. liitäntäkaapelin
 • Liitäntäyksikkö
 • Tuote- ja materiaalisertifiointi
 • Leimahtavan kaasun mittauslaite valmiiksi asennettuna mitoiltaan vastaavaan SICK-mittausputkeen
 • Suorituskyvyn arviointi

 

Valinnainen toimitussisältö:

 • Virtauskalibrointi
 • Asiakaskohtainen dokumentaatio
 • Huoltokoulutus asiakkaalle

 

 

 

I/O:

 • Modbus® RTU/TCP
 • Foundation Fieldbus
 • Analoginen, mukaan lukien HART/digitaalinen/taajuus

 

Näyttö: kyllä

Laskuri/rekisteröinti/data-arkisto: kyllä

i-diagnosticsTM: kyllä

 

Jännitteensyöttö:

 • 24 VDC / 115 VAC ... 230 VAC

 

Edut:

 • Laajennetut toiminnot ja erittäin pieni mittausepävarmuus

 

Mahdollisten mittateiden määrä:

 • 1 tie / 2 tietä

 

Soveltuvat asennusvälineet:

 • Pallohanat
 • Lisävarusteena: sää- ja aurinkosuoja

 

 

 

 

 

Siniset osat: SICKin toimitussisällössä

Oranssit osat: ylimääräinen sarja sopivia antureita (2. mittatie)

Harmaat osat: valinnaisia osia

Upstream ja downstream: Ultraäänitekniikka mahdollistaa käytön kaikissa tilanteissa

Kestävä muunnin titaanista: virtausoptimoitu malli minimoi turbulenssin ja siitä syntyvän signaaliruuhkan.
Huomaamaton, digitaalinen tiedonsiirto mahdollistaa liitäntäyksikön asennuksen jopa 1.000 metrin päähän mittauskohdasta. Näin paikallisten, painetiiviisti suojattujen ja mahdollisesti kalliiden ohjausyksikköjen käyttö ei ole tarpeen.

Anturin signaalia voidaan vahvistaa automaattisesti, ja se toimittaa antureille luotettavat tulokset, vaikka niissä olisi likaakin. Tämä on etu muihin mittausperiaatteisiin, kuten termiseen massanmittaukseen verrattuna.

Tehokas ultraäänianturitekniikka mahdollistaa myös äärimmäisissä olosuhteissa luotettavat soihtukaasujen mittaustulokset

Älykäs laitevalvonta ja ennakoiva huolto

i-diagnosticsTM yhdistää ohjelmiston ja laiteohjelmiston älykkäästi: itse itseään valvova järjestelmä antaa arvokkaita tietoja laitteen tilasta ja ilmoittaa kaikki mahdolliset muutokset. Sovellusvirheet tunnistetaan ja dokumentoidaan välittömästi – pitkäkestoista vianetsintää ei tarvita. Haluttaessa järjestelmä testaa itse itsensä ja merkitsee lokiin senhetkisen tilan. Käyttäjällä on näin mahdollistaa laatia erittäin vaivattomasti todisteasiakirjoja kaikkien päästömääräysten noudattamisesta.

Yksinkertainen huolto. 1-Click-verifiointi. Itsediagnostiikka.

Ennakoiva huolto

Joustavat huoltovälit. Järjestelmä valvoo jatkuvasti tehoparametreja ja laatii näiden tietojen pohjalta luotettavat ennusteet ja huoltosuositukset.

1-Click-verifiointiraportti

Aukotonta toimintatodistusta varten voidaan yhdellä painalluksella laatia raportti. Näin lakisääteisten määräysten noudattaminen voidaan varmistaa ja dokumentoida helposti.

Itsediagnostiikka

Intuitiivinen FLOWgateTM-ohjelmisto helpottaa mittaus-, diagnostiikka- ja laitetietojen käsittelyä ja mahdollistaa näin nopean ja mutkattoman järjestelmäanalyysin.

Automaattinen järjestelmävalvonta ja virhediagnostiikka harventaa huoltotarvetta ja laskee näin huomattavasti kunnossapitokuluja

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  MittaussuureetMassavirtaus, Tilavuusvirtaus normitettu, Tilavuusvirtaus tositilassa, Molekyylipaino, Kaasun tilavuus ja massa, Kaasun nopeus, Äänennopeus
  Ethernet
  Kenttäväyläintegraation tyyppiModbus TCP/IP
  ToimintoAsiakasliittymä, Huoltoliitäntä
  Optinen rajapinta
  HuomautusIR, IEC 62056-21 mukaan
  ToimintoHuoltoliitäntä
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset