Turvaohjaimet
Flexi Soft

Ohjelmistolla ohjelmoitava turvaohjain

Hyötysi

 • Modulaarinen sovitus kyseiseen vaatimukseen tarkoittaa optimaalista skaalattavuutta ja näin kustannussäästöä
 • Konfigurointiohjelmisto kattavilla toiminnoilla mahdollistaa yksinkertaisen suunnittelun
 • Turvallisuussovelluksen nopea varmennus: konfigurointiohjelmisto toimittaa dokumentaation ja kytkentäkuvan
 • Päämoduulin diagnoosiliittymät ja järjestelmäliittimen konfigurointimuisti mahdollistavat nopean käyttöönoton, osien vaihdon, vikojen korjauksen ja näin minimaaliset seisonta-ajat

Yleiskatsaus

Ohjelmistolla ohjelmoitava turvaohjain

Flexi Soft turvaohjain on ohjelmoitavissa ohjelmistolla. Modulaarisen laitteistoalustan ansiosta Flexi Soft ratkaisee räätälöidysti ja tehokkaasti lukuisia turvasovelluksia. Käytettävissä on laaja moduulien tarjonta: päämoduulit, yhdyskäytävät, digitaaliset ja analogiset tulo-/lähtömoduulit, Motion-Ccontrol -moduulit sekä relemoduulit. Lisenssivapaa konfigurointiohjelmisto Flexi Soft Designer mahdollistaa helpon ohjelmoinnin, nopean käyttöönoton ja kattavan diagnosoinnin automatisointitasolle saakka. Toiminnot turvalliseen ohjausverkotukseen, sarjaankytkennälle tai varmaan käyttövalvontaan alentavat kustannuksia ja kasvattavat tuottavuutta. Useilla muilla toiminnoilla Flexi Soft muodostaa sillan SICKin järjestelmäratkaisuihin.

Yhdellä silmäyksellä
 • Turvaohjain modulaarisella laitteistoalustalla
 • Konfiguroinnin tallennus järjestelmäliittimessä
 • Turvallinen ohjausverkotus Flexi Linen avulla
 • Turva-anturien sarjaankytkentä Flexi Loopin avulla
 • Turvallinen käyttölaitteen valvonta
 • Turvallinen analogisen arvon valvonta
 • Lisenssivapaa konfigurointiohjelmisto Flexi Soft Designer

Edut

Modulaarinen, joustava ja tehokas

Flexi Soft -turvaohjain ratkaisee yksinkertaisia ja monimutkaisia tehtäviä. Sillä Flexi Soft tarjoaa päämoduuleja, laajennusmoduuleja ja portteja, joita voit yhdistellä joustavasti toisiinsa tarpeen mukaan. Yhdessä muiden SICK-turvakomponenttien kanssa yksilöllisen konesuunnittelunne toimintojen laajuus on jopa vieläkin laajennettavissa selvästi, kuten esim. Safe Motion Monitoring and Controlin tai Safe EFI-pron yhteydessä.
Joustava sarjaankytkentä Flexi Loopin avulla

Flexi Loop mahdollistaa jopa 32 anturin turvallisen kytkemisen sarjaan. Flexi Loop on helppo asentaa ja konfiguroida, ja se toimittaa jatkuvasti diagnoositietoja anturiensa tilasta. Näin saatavia tilatietoja voi tarkastella koneelta tai konfigurointiohjelmistosta.

Tuotesuositus Flexi Loop

Väyläliitännät Integrointi ylempitasoisiin ohjauksiin tapahtuu porttien avulla. Flexi Soft tukee kaikkia yleisiä kenttäväyliä, kuten PROFINET tai EtherNet/IP™. Flexi Soft Designer -ohjelmisto mahdollistaa yksinkertaisen konfiguroinnin. Siten saadaan toteutettua turvallinen ja jatkuva tiedonsiirto, joka vastaa I4.0-vaatimuksia.
Analogiamoduuli Analogisen tulomoduulin avulla voit yhdistää antureita analogiseen lähtösignaaliin standardoidun liitännän välityksellä. Sellaiset anturit on tarkoitettu käytettäviksi esim. vihivaunuissa putoamissuojana ja ajonopeuden valvonnassa tai lämpötilojen valvonnassa.

Yksinkertaisesta monimutkaiseen: Mukauta turvaohjain tarkalleen laitokseenne

Intuitiivinen yksityiskohtia myöten

Turvaohjaimen on tarjottava enemmän kuin vain turvallisuutta: Flexi Soft -turvaohjain on helppo konfiguroida ohjelmiston avulla ja intuitiivinen käytössä. Flexi Soft Designer- tai Safety Designer -konfigurointiohjelmiston avulla saadaan lisäksi helposti toteutettua ja dokumentoitua turvakonfiguroinnit. Siten Flexi Soft -asemien tila on nähtävissä läpinäkyvästi ja selvästi esillä. Se pienentää konesuunnittelun ja käyttöönoton kustannuksia selvästi.
Helppo asennus kytkentäkaappiin Flexi Soft tarjoaa paitsi modulaarisen rakenteen, jossa kaikki yksittäiset moduulit ovat helposti liitettävissä toisiinsa, myös helpon asennuksen kytkentäkaappiin. Kaikki tulo- ja lähtöliitännät ovat kytkettävissä nopeasti jousivetoliittimillä.
Intuitiivinen konfigurointi ohjelmiston avulla

Flexi Soft Designer -konfigurointiohjelmisto tekee Flexi Soft -turvaohjaimen sovellusten konfiguroinnista, dokumentoinnista ja analysoinnista aivan helppoa. Tulos: tehokas suunnittelu ilman lisäkustannuksia.

Flexi Soft Designer -konfigurointiohjelmistoon

Yksinkertaista ja tehokasta: Ota laitos käyttöön nopeasti konfigurointiohjelmiston avulla

Älykkäästi yhdistetyt toiminnot

Monipuoliset toiminnot tekevät Flexi Soft -turvaohjaimesta sopivan erilaisiin sovelluksiin. Modulaarisen ohjauksen integroitu logiikka auttaa monimutkaistenkin tehtävien ratkaisemisessa ja tilatietojen valmistelussa. Älykkäästi yhdistettynä Flexi Soft mahdollistaa SICKin omien liitäntöjen avulla tärkeiden anturitietojen käytön suuren tuottavuuden saavuttamiseksi.
Turvatoimintojen verkotus Flexi Linen avulla Flexi Line -turvallisuusverkko on joustava, skaalattava ja Flexi Soft Designer -ohjelmiston avulla helposti konfiguroitavissa. Flexi Line mahdollistaa modulaariset konekonseptit jopa 32 turvallisesti verkotetulla Flexi Soft -asemalla. Modulaarisuus helposti opetettuna: Poista tai integroi koneen moduulit haluamallasi tavalla.
Varma käyttövalvonta Safe Motion Monitoring and Controlin avulla

Safe Motion Monitoring and Controlissa yhdistyvät toiminnot Measure (mittaus), Monitoring (valvonta) ja Control (ohjaus). Se valvoo läpinäkyvästi moottorien nopeutta ja paikkoja. Siten vaaraa aiheuttavaa liikettä ei tapahdu – mikä parantaa koneen käytettävyyttä ja vähentää hylkytavaraa.

Tuotesuositus Flexi Soft Drive Monitor

Turvallinen valvonta Safe EFI-pron avulla

Safe EFI-pro System sopii käyttöön vaativissa robottisovelluksissa ja vihivaunuissa. Riittää, kun verkotat turvalaserskannerin ja turvapulssianturin Flexi Soft -turvaohjaimen kanssa. Tällöin järjestelmä huolehtii anturitietojen ja diagnoositietojen turvallisesta vaihdosta.

Tuotesuositus Safe EFI-pro System

Yleiskäyttöön sopiva ja yhdistetty: Hyödynnä lisätehoa koneen ollessa käynnissä

Sovellukset

Teknisten tietojen yleiskatsaus

 
 • Teknisiin tiedot

  Teknisiin tiedot

  TurvallisuustasoPL e, SIL3
  KonfiguraatiotapaOhjelmistolla
  Järjestelmän rakenne

  Modulaarinen

  1 järjestelmäliitin

  1 päämoduuli

  0 ... 2 väyläliitäntää

  0 ... 12 laajennusmoduulia

  0 ... 8 relemoduulia

  Kenttäväylä, teollisuusverkkoCANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, EtherCAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI, inkrementaalinen, sarjamuotoinen
  Turvallinen SICK-laitetiedonsiirto

  EFI

  EFI-pro

  Turvallinen verkotus

  Flexi Link

  Flexi Line

  Turvallinen käyttölaitteen valvontaKyllä
  Turva-anturien sarjaankytkentä Flexi Loopin avullaFlexi Loop
Kaikki tekniset tiedot ovat yksittäisten tuotteiden kohdalla

Lataukset