Verkotus ja digitalisointi tulevaisuuden verkotetussa tehtaassa

Tiedonsiirto kehittyy. Läpinäkyvässä tuotannossa koneet ja anturit kommunikoivat sekä keskenään että myös suoraan Ethernetin kanssa tai pilvipalvelussa, jolloin suljetusta järjestelmästä tulee avoin. Paikan päällä valmisteltavan informaation määrä lisääntyy, minkä lisäksei sen laatu nostetaan täysin uudelle tasolle.

Laadukasta dataa suoraan anturilta

Yksi esimerkki ovat tiedot tuotantolaitteistojen tilasta ja niihin liittyvät mahdollisten tuotantohäiriöiden ennusteet innovatiivisen palautejärjestelmän avulla. Tämän mahdollistaa nopeasti kasvava laskentateho, joka voidaan asettaa jo hajautetusti niin kutsuttuun Edgeen, eli verkon tai tuotannon perustan reunalle. Näin tuotannosta saadaan joustavampaa ja dynaamisempaa, jolloin voidaan koska tahansa reagoida yksilöllisesti ja nopeasti asiakkaan vaatimuksiin.

Kommunikaatiotasot nykyisissä tehtaissa

Nykyinen kommunikaatiomuoto antureista ohjausyksiköihin ja ylempiin prosessinohjaus-, tuotanto- ja yritystasoille on suljettu järjestelmä. Tällöin tiedot kenttälaitteista, eli antureista ja toimilaitteista, siirtyvät PLC muistiohjelmoitavalle ohjaukselle.

Kommunikaatiotasot teollisen internetin aikana

Hajautettu laskentateho käsittelee tulevaisuudessa tiedot suoraan anturissa informaatioiksi. Päätökset tapahtuvat hajautetusti. Prosessin, tuotannon ja yrityksen kannalta merkittävät informaatiot välitetään suoraan Ethernetiin ja pilvipalveluun.

Verkotettu informaatio

Pilvipalvelu tulee tulevaisuudessa olemaan yhä tärkeämpi osa kokonaisprosessin hallintaa. Varsinainen päälaskentateho siirtyy aina vain enemmän Edgeen. Anturit valmistelevat tässä kerätyt tiedot informaatioiksi, jotka sitten käsitellään Ethernetissä tai pilvipalvelussa seuraavaa prosessia varten.

 

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin