Keskeiset teemamme

Anturiratkaisut kaikille mobiileille robottiversioille

Mobile robots teaser

Robotiikka on yhä enemmän läsnä kaikkialla – tuotannossa, logistiikassa ja palvelutehtävissä. Mobiilit robotit ovat koko ajan tavallisempia eri käyttökohteissa. Eri versioita ovat esim. automatisoidut kuljetusjärjestelmät, liikkuvat cobotit ja autonomisesti liikkuvat robotit. Lyhyesti sanottuna: autonomiset, mobiilit robotit kuuluvat tulevaisuuteen. Tämä tekee robotiikasta joustavampaa ja mahdollistaa täysin uudet käyttöalueet ja liiketoimintamallit. Jotta mobiilit robotit voisivat liikkua turvallisesti ja vastata lukuisiin haasteisiin, tarvitaan älykkäitä anturiratkaisuja.

Lisätietoja

Digitaalisessa maailmassa yhteistyötä SICKin kanssa

SICK Digital World Image

Digitalisointi on helpottanut meidän kaikkien elämää. Kuinka se toimii liiketoiminnassa? SICK tarjoaa asiakkailleen suuren joukon digitaalisia apuvälineitä, myös B2B-alueella, parhaan mahdollisen mukavuuden saavuttamiseksi. Löydä sopiva ratkaisu Internet-sivustoltamme kattavien valintamahdollisuuksien ja konfiguraattoreiden avulla. Kaikki tiedot ovat haettavissa ympäri vuorokauden. Käytä Internet-sivustoamme tietojen, hintojen tai saatavuuden tarkistamiseksi tai tilaa sopiva ratkaisu suoraan. Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä: tarjoamme myös houkuttelevia online-koulutuksia. Me olemme kumppanisi kaikkialla.


Lisätietoja

Älykästä tuotantologistiikkaa

Production Logistics Image

Tuotanto ja yhtiön sisäinen logiikka täydentävät toisiaan. Kaksi aiemmin erillistä aluetta yhdistyy yhä enemmän automatisoinnin ja digitalisoinnin kasvaessa. Tässä tavoitteena on materiaalivirran tekeminen aukottomasti läpinäkyväksi aina materiaalin toimituksesta valmiin tuotteen jakeluun. Tieto siitä, missä mikäkin kohde sijaitsee, on edellytys älykkäälle, verkotetulle tuotannolle.

Lisätietoja

Yksilöllisesti ja helposti konfiguroitava 2D- ja 3D-kuvankäsittely – SICK AppSpace:n avulla

Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace

Teollisen kuvankäsittelyn avulla toteutettavat ratkaisut tekevät valmistusprosesseistasi tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä. Mutta vastaavatko ne myös sinun vaatimuksiisi? Nyt tarjoamme 2D- ja 3D-konenäköantureita, jotka on räätälöity täsmälleen sinun tarpeisiisi.

Lisätietoja

Creating Safe Productivity. Now.

Safety image

Koneiden ja koko laitteiston korkea tuottavuus sekä hyvä joustavuus ja automatisointi ovat ratkaisevia kilpailuvaltteja digitalisoinnin alalla. Hyödy kumppaninamme turvaratkaisuista, joiden avulla prosessit kulkevat sujuvasti, ihmisestä ja koneesta tulee tiimi ja tähän asti mahdottomia tehtäviä pystytään ratkaisemaan.

Lisätietoja

Smart Fluid Power – SICKin hydrauliikka- ja pneumatiikka-anturit tekevät eron

 

Useilla toimialoilla on nykyään laajalle levinneiden servomoottoreiden lisäksi käytössä myös pneumaattisia ja hydraulisia järjestelmiä. SICKin älykkäät anturit ovat aina mukana koneistoissa. Smart Fluid Power-anturit tekevät mittauksia sekä pneumatiikan että hydrauliikan alueella – älykkäästi, joustavasti ja luotettavasti.

Lisätietoja

Tehokkaita ratkaisuja hihnoille

Conveyor solutions of SICK
Kasapäin työtä! Monilla aloilla käsitellään irtomateriaalia liikkuvalla hihnalla. Ja tämä tehdään usein ulkona joka säällä. Tähän tarkoitukseen SICK tarjoaa älykkäitä ratkaisuja.

Lisätietoja

Älykäs logistiikka tehostaa koko toimitusketjua

 

Yhtiöt ovat suurten haasteiden edessä: on toimittava ja reagoitava mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalivirtojen ja yhtiön sisäisen logistiikan tapahtumien on joka hetki oltava täydellisesti toisiinsa sovitettuja. Jos jokin kohta ei suju odotetulla tavalla, koko arvonlisäysketju kärsii. Tämä johtaa lopulta heikentyneeseen kilpailukykyyn. Älykkäät anturit ja verkotetut järjestelmät huolehtivat I4.0-aikakaudella logistiikan tehokkuudesta.

Lisätietoja

Smart Motor Sensor : anturit tarjoavat suorat ja luotettavat tiedot

Get to the heart of things with insider information from Smart Motor Sensors

Smart Motor Sensor -anturit antavat käyttäjille tarkat ja luotettavat tiedot. Tätä lähemmäksi tapahtumia ei voi päästä! SICKin Smart Motor Sensor -anturit tuovat käyttöön tietoa suoraan tuotannosta. Koneiden ja servomoottoreiden tilaa koskevien tietojen avulla toimintahäiriöt voidaan tunnistaa aikaisemmin, korjata nopeammin tai jopa välttää kokonaan. SICK tarjoaa jälleen käyttöön kaiken tietotaitonsa, jotta asiakkaat saavat mahdollisuuden tähän kokonaiskuvaan ja siten ennakoivaan huoltoon. 

Lisätietoja

Teollinen internet on hyvässä vauhdissa: anturiratkaisut mobiileihin alustoihin

Industry 4.0 is picking up speed: Sensor solutions for mobile vehicles and carts

Joustavuus syntyy nyt itsestään: modulaaristen, mobiileille alustoille suunnattujen ratkaisuvaihtoehtojen avulla raideohjaus, navigointi, paikoitus, ympäristön tunnistus, turvallisuus ja kuorman käsittely voidaan toteuttaa helposti. Pienistä automatisoiduista kuljetusjärjestelmistä AGC-järjestelmiin (Automated Guided Carts) ja aina erikoistehtäviin tarkoitettuihin AGV-järjestelmiin (Automated Guided Vehicle) – SICKin anturiratkaisut kattavat koko vihivaunujen alueen.

Lisätietoja

Tasavertaista yhteistyötä: robotiikan anturiratkaisut

Working together as equals - sensor solutions for robotics

Ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy jatkuvasti. Tällöin SICKin anturit ovat ratkaisevassa roolissa. Ne auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa, joka on edellytys silmien korkeudella tapahtuvalle yhteistyölle robotiikan kaikkien haasteiden yhteydessä: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ja Position Feedback.

Lisätietoja

More than a vision: ratkaisut tunnistukseen

More than a vision – identification in three dimensions

 

 

RFID, laserpohjainen viivakoodinlukija ja kamerapohjainen koodinlukija: jotta tunnistustehtävät voitaisiin todellakin ratkaista tehokkaasti, on käytettävä useampaa kuin yhtä tekniikkaa. SICKin kanssa voit valita: SICK on ollut jo vuosikymmenten ajan kamera- ja konenäköratkaisuiden edelläkävijä, markkinajohtaja teollisen koodinluvun alueella ja RFID-tekniikan uudistaja. Joko sellaisenaan tai toiseen sovellukseen liitettynä – kolmen tekniikkansa avulla SICK ratkaisee tunnistustehtäväsi luotettavasti ja tehokkaasti.

Lisätietoja

From micron to mile – kaikenkokoiset etäisyys- ja LiDAR-anturit.

Distance and LiDAR sensors From micron to mile. In all dimensions.

Liikkuvuus, infrastruktuuri, logistiikka tai tuotanto. Automatisointi lisääntyy jatkuvasti kaikilla alueilla. Ole mukana kehityksen eturintamassa: SICKin etäisyysanturit sekä havainnointi- ja mittausratkaisut. Nämä älykkäät ratkaisut toimittavat tarkkoja informaatioita lähes jokaiseen sovellukseen. Kaikilta etäisyyksiltä, kaikissa ympäristöissä. Varustettuna pitkälle kehitetyillä teknologioilla ja monipuolisilla liitännöillä. 

Lisätietoja

Aukottomasti verkotettu: teollinen tiedonsiirto ja anturien integrointi

Seamlessly networked: industrial communication and sensor integration

Verkotetut tuotanto- ja ohjausprosessit monimutkaisissa koneympäristöissä ovat yleistymässä monilla teollisuuden aloilla. Älykkäitä antureita tarvitaan fysikaalisten signaalisen monimutkaisessa muuntamisessa anturitiedoiksi. Älykkäät anturijärjestelmät tukevat dynaamisia, reaaliaikaisesti optimoituja ja itseorganisoituvia teollisuusprosesseja.

Lisätietoja

The highflier in object detection

SICKin älykkäät W16- ja W26-valokennot ovat parhaimmillaan, kun sovelluksessa esiintyy kimalluksia, peilauksia ja värinää: ne rakastavat haasteita. Uuden teknologian avulla ne tunnistavat erityisesti kiiltävät, epätasaiset, perforoidut ja läpinäkyvät kohteet luotettavammin kuin koskaan aikaisemmin. Ne eivät häiriinny epätoivotuista valoheijastuksista eivätkä häikäisty missään tilanteessa. Uudet kohteen tunnistuksessa käytetyt laitteet eivät häikäisty missään tilanteessa.

Lisätietoja

Baggage Connection – laser-, kamera- ja RFID-teknologia matkatavaroiden seurantaan

The baggage connection - laser, camera and RFID technology for baggage tracking

End-to-end-Baggage-Tracking kuvaa matkatavaroiden käsittelyn lentoyhtiöille, lentokenttäyhtiöille ja maahuolitsijoille asettamia suuria vaatimuksia. Luovutettuja matkatavaroita on pystyttävä seuraamaan luotettavasti lentomatkan alusta loppuun asti. SICKin tavoitteena on toteuttaa IATA:n päätöslauselman 753 mukainen matkatavaroiden aukoton seuranta yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Lisätietoja

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – älykkäät anturit teollisen internetin perustana

DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD – sensor intelligence as the foundation of Industry 4.0

Vaatimuksena on: DRIVING YOUR INDUSTRY 4WARD. Tulevaisuus on täällä. Neljäs, nyt täydessä vauhdissa oleva teollinen vallankumous sisältää tietopohjaiset, verkotetut ja itse itseään ohjaavat arvoketjut tuotannossa ja logistiikassa. Maailmanlaajuisesti. Verkotetut tuotanto- ja ohjausprosessit monimutkaisissa koneympäristöissä eivät ole enää tulevaisuutta.

Lisätietoja

Paikan ja liikkeen mittaus: SICKin enkoodereilla ja kaltevuusantureilla

Encoders and inclination sensors

SICKin enkooderit ja kaltevuusanturit mahdollistavat tarkan ja tehokkaan nopeusmittauksen ja paikanmäärityksen. Ne muuntavat vastaanotetut signaalit välittömästi halutuksi tiedoksi ja välittävät nämä tiedot eteenpäin prosessin ohjaukselle tai pilvipalveluun. Tuotevalikoima ulottuu Motor Feedback -järjestelmistä ohjaustekniikan kautta koneenrakennuksen antureihin.

Lisätietoja

Tehokkuutta myös liikkeessä: automaatiotekniikasta tulee mobiilia

Fokus Mobile Application Thumbnail

Elektroniikan ja anturitekniikan nopea kehitys on nykyään tärkeä osa liikkuvien työkoneiden innovatiivisuutta. Maa- ja metsätalouskoneiden, maanrakennus- ja kaivoskoneiden sekä kunnallisten ajoneuvojen ja erikoisajoneuvojen valmistajat ja käyttäjät hyödyntävät älyantureiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Päivitys seuraavalle tasolle: automatisointi elektroniikkateollisuudessa

Automation in Electronics

Elektroniikkateollisuus on teollisen edistyksen kantava voima. Tällä alalla markkinoiden muutokset havaitaan erittäin varhaisessa vaiheessa ja selkeästi. Tuotteiden elinkaaret lyhenevät jatkuvasti laatuvaatimusten kasvaessa.

Lisätietoja

Joustava tuotanto: joustavuus ja tuottavuus sopusoinnussa

Flexibility and Productivity Working in Harmony

Asiakaskohtaiset tuotteet ja yksilöllistetyt massatuotteet ovat I4.0-aikakauden avainsanoja. Näiden toteuttamiseksi koneen ja laitteiston pitää pystyä hallitsemaan muuttuvat tuotevaihdot ja pystyä sopeutumaan erilaisiin formaatteihin. Anturit ja toimilaitteet mahdollistavat tällaisen mukautuksen. Halutut tuotekokomuodot voivat olla joustavasti mahdollisia yhdellä koneella.

Lisätietoja

Yksinkertaisesti luotettava, yksinkertaisesti tehokas: enemmän laatua

Reliable sensors

Tilanteiden arvioiminen varmasti ja luotettavasti teollisessa ympäristössä edellyttää paljon muutakin kuin pelkkää visiota. SICKin kanssa valinta on sinun. Siksi SICK tarjoaa laajan konenäköanturien valikoiman kompakteista, yksinkertaisesti integroitavista laitteista konfiguroitaviin stand-alone-ratkaisuihin ja ohjelmoitaviin suurnopeuskameroihin vaativimpia sovelluksia varten.

Lisätietoja

Flexibility in Logistics: yksilöllistyminen ja tuottavuus sopusoinnussa

Individualization

Asiakkaat ja kumppanit haluavat nykyään paljon valinnanvapautta ja edellyttävät tuotteiden ja palvelujen suurempaa yksilöllistämistä. Samanaikaisesti vaaditaan lisää läpinäkyvyyttä esimerkiksi logistisiin prosesseihin. Koko jalostusarvoketjuun kohdistuu vaatimuksia, jotka ovat näennäisesti ristiriidassa tehokkuuden ja paremman tuottavuuden kanssa.

Lisätietoja

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin