Turvallinen robotiikka: vapaa pääsy ja joustava integrointi


Jotta robotit voisivat parantaa tuottavuutta ratkaisevan askeleen verran, tarvitaan älykkäitä turvaratkaisuita. Tuemme yhtiötäsi robottisovelluksissa onnistuneen ihmisen ja robotin välisen vuorovaikutuksen takaamiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä eri robottivalmistajien kanssa, ja siksi voimme tarjota laitteistoitasi varten täydellisiä, kulutehokkaita turvaratkaisuja.

Jo nyt robotit tukevat useita asiakkaitamme tuotantoalalla ja suorittavat mitä erilaisimpia tehtäviä. Robottien taloudelliset edut tulevat kuitenkin täydellisesti esille vasta, kun sovellukset ovat vapaasti käytettävissä, työntekijät pystyvät liikkumaan joustavasti ja robotit mukautuvat eri nopeuksiin ja liikkeisiin.

Hyödynnä maailmanlaajuista kokemustamme eri robottisovelluksista ja luota innovatiivisiin turvajärjestelmiimme.

 

Tutustu robottiturvaratkaisujen käyttöesimerkkeihin

Robotiikan anturiratkaisut – Universal Robots ja SICK matkalla tulevaisuuteen

”SICK-anturit tarjoavat lisäetuja tehokkuuden ja turvallisuuden saavuttamiseksi ja jotta teollisuussektorilla jokainen valmistusprosessi voitaisiin automatisoida kilpailukyvyn parantamiseksi."

Vincent Chavy, Marketing Manager, Universal Robots A/S, Espanja

 

Ihmisen ja robotin turvallinen yhteistyö – Universal Robots ja SICK

 

Automatisoitu materiaalihuolto teollisuustuotannossa

Näin innovatiivista aukkojen paikkaajaa ei ole juuri nähty: Robottiyhtiö Magazino kehitti uuden SOTO-robotin rinnalle Supply Chain -robotin tuotannon välialueille, joita ei vielä ollut automatisoitu. Yhteistyössä SICKin kanssa syntyi mobiilirobotti tuotantolinjojen varustamiseen. Pieni vallankumouksellinen on tarkoitus ottaa käyttöön autojen valmistuksessa ja monilla muilla aloilla.

SICK ja SOTO: Uusi mobiilirobotti teolliseen tuotantoon

Tasapainossa: optimaalinen lastaus ja kuljetus itsenäisillä mobiiliroboteilla

Steering Machines -yhtiön vihivaunut ja itsenäiset mobiilirobotit mahdollistavat tuottavuuden selvän lisäyksen teollisuudessa – käyttäen apunaan SICKin anturiratkaisuja. Näiden kahden yrityksen yhteistyön tuloksena syntyi kestävä ja turvallinen ratkaisu Comexin tuotantoon. Kyseessä on monikansallinen yhtiö, joka valmistaa ja markkinoi investointihyödykkeitä paino- ja käsittelyteollisuuden joustavien pakkausten alueelle.


Tasapainossa: optimaalinen lastaus ja kuljetus itsenäisillä mobiiliroboteilla

Aukoton automatisointi sisältä ulos

Tulevaisuuden sisäistä logistiikkaa varten Schiller Automatisierungstechnik GmbH ja SICK kehittävät yhdessä alustaratkaisua modulaariseen sisä-/ulkoajoneuvokantaan, johon sisältyy autonomisia ajoneuvoja käyttöönottoroboteista ja alikulkuneuvoista trukkien kautta aina automatisoituihin vaunujuniin.

Modulaarinen ajoneuvokanta lisää autonomiaa: aukoton sisä- ja ulkokäyttö sisäisessä logistiikassa

Enemmän kuin turvallisuutta – KUKA-yhtiön käyttämät täysautomatisoidut ja itsenäiset robottiratkaisut

KUKA luottaa yhteistyöhön SICKin kanssa: turvaratkaisut KMR iiwa -robottien kohdalla tarjoavat suojatoimintoja ja avustavat lisäksi navigoinnissa. Tämä mahdollistaa työntekijän suoran yhteistyön itsenäisesti liikkuvan robotin kanssa – ilman mekaanisia suojuksia ja näin tuotannon joustavuutta tukien.  

Mobiili robotti KUKA-tuotannossa

 

Continental korvaa jäykät testi- ja varustelulinjat joustavilla yhteistoiminnallisilla roboteilla (cobot)

 “Olemme hyvin tyytyväisiä järjestelmään ja sen toimintaan. Käytännössä tietyissä kohdissa on vielä optimointimahdollisuuksia, joita edelleen kehitämme täydellistä kokonaisratkaisua varten yhdessä SICKin kanssa.”

Heiko Liebisch, Industrial Engineering, Robotics, Continental Automotive GmbH, Saksa

Yhteistyörobotit Claus & Clara: yhteistoiminnallinen robotiikka SICK Safety -ratkaisun kanssa Continental-yhtiössä

 

Vaikeasta on tehty helppoa

”Olemme pieni ja innovatiivinen yritys, joten SICKistä on ollut suuri apu tavoitteidemme saavuttamisessa. Olen erittäin ylpeä, että olemme voineet toteuttaa tämän joustavan ja mobiilin robottiratkaisun yhdessä SICKin kanssa. Vähäisten tuotantosarjojen automatisoinnista on pienille ja keskisuurille yrityksille todella iso apu.”

Johan Frisk, toimitusjohtaja, OpiFlex Automation AB, Ruotsi

 

Turvaratkaisut liikutettaville raskaiden kuormien roboteille OpiFlex-yhtiössä

 

Lisätietoja robotiikasta

Erityisiä ratkaisuja johtaville robottivalmistajille

Löydä sopiva ratkaisu robotillesi