Kontakti
Palaute

Voimalaitos

Vaatimukset voimalaitosteollisuudessa

Sähkön tuotannossa voimalaitoksille asetetaan lukuisia vaatimuksia. Voimalaitoksen kannattavuuden kannalta ratkaisevia asioita ovat polttoaineen tehokas hyödyntäminen ja laitoksen suojaus. Voimalaitosten päästöjen valvonta ja ympäristön saastumisen ehkäisy on lakisääteistä lähes kaikissa maissa.

SICK on voimalaitosteollisuuden luotettava kumppani. Älykkäiden anturien ja ratkaisujen laaja valikoima on hyödyksi sähkön tuotannon kaikilla alueilla materiaalin hankinnasta savukaasujen puhdistukseen ja päästöjen valvontaan.

Voimalaitos
Ylös