Kontakti
Palaute

Varasto- ja kuljetinjärjestelmät

Saavuta enemmän älykkäiden anturien avulla

Katso esittely

Älykästä logistiikkaa

Koko toimitusketjun parempi tehokkuus

Yhtiöt ovat suurten haasteiden edessä: on toimittava ja reagoitava mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalivirtojen ja yhtiön sisäisen logistiikan tapahtumien on joka hetki oltava täydellisesti toisiinsa sovitettuja. Jos jokin kohta ei suju odotetulla tavalla, koko arvonlisäysketju kärsii. Tämä johtaa lopulta heikentyneeseen kilpailukykyyn. Älykkäät anturit ja verkotetut järjestelmät huolehtivat I4.0-aikakaudella logistiikan tehokkuudesta.

lisätietoja

Paikallistaminen

Rajat ylittävää läpinäkyvyyttä

Katso esittely

Smart Sensors

Informaation tuottajat I4.0:n tarpeisiin

lisätietoja

Tasavertaista yhteistyötä

Robotiikan anturiratkaisut

ihmisen ja robotin välinen yhteistoiminta tiivistyy jatkuvasti. SICKin anturit ovat ratkaisevassa roolissa. Ne auttavat robottia havaintojen tarkentamisessa – tämä on edellytys tasavertaiselle yhteistyölle robotiikan kaikkien haasteiden parissa: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling ja Position Feedback.

lisätietoja
Varasto- ja kuljetinjärjestelmät
Älykästä logistiikkaa
Paikallistaminen
Smart Sensors
Tasavertaista yhteistyötä

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

yleiskatsaus

Joustavuutta ja taloudellisuutta – kilpailuetu varastoissa ja kuljettimissa

Varastot ja kuljettimet ovat avainasemassa intralogistiikassa. Niissä vaaditaan korkeaa tuotantokapasiteettia ja varastopaikan optimaalista hyödyntämistä. Erittäin dynaamiset markkinat, innovatiiviset logistiikkaprosessit ja erilaiset kuljetettavat tavarat asettavat korkeita vaatimuksia joustavuudelle. Anturitekniikalla on tällöin yksi ratkaisevista vaikutuksista. SICK ei tarjoa vain täydellisen anturi- ja palveluportfolion, vaan myös kattavan tietotaidon: kokonaispaketti ratkaisevalla lisäarvolla teidän varastojen ja kuljettimien onnistuneeseen ratkaisuun.

trendit ja uutiset

Oikeat päätökset nopeammin logistiikkatietoja valvomalla

Jakelukeskuksissa, joiden tuotantokapasiteetti on suuri, anturit keräävät ja välittävät päivittäin suuria määriä logistiikkatietoja. Todellinen haaste on kuitenkin kaikkien näiden tietojen kerääminen ja tulkinta. SICKin Package Analytics -ohjelmisto yhdistää nämä tiedot helpottaakseen kaikkien SICK-anturitietojen visualisointia, jotta voit tehdä nopeita ja harkittuja logistisia päätöksiä.

> Lisää

Täydelliset anturiratkaisut AGC-järjestelmiin KEP-jakelukeskuksissa

I4.0 ja sen synnyttämät vaatimukset räätälöidyistä ja joustavista, yhtiön sisäisen logistiikan ratkaisuista ovat kasvavassa määrin osa kuriiri-, express-, paketti- ja postipalveluita (KEP). Automated Guided Carts (AGC) -vaunut ja vaunujunat toimivat tehokkaana täydennyksenä ja vaihtoehtona tavallisille materiaalivirta- ja lajittelujärjestelmille. SICK tarjoaa tähän tarkoitukseen ekosysteemin. Siihen kuuluvilla anturiratkaisuilla voidaan turvata itsenäiset ajoneuvot ja luoda tehokkaat työkalut tuottavaan yhtiön sisäiseen logistiikkaan.

> Lisää

vaatimukset

Tunnistus

Tunnistusratkaisut etureunojen, järjestysten, ylitysten, päätyasentojen, pinnankorkeuksien jne. tunnistamiseen tekevät prosesseista erittäin vakaita suorituskyvyn ollessa paras mahdollinen. Tuoton maksimointi riippuu kaikkien anturitehtävien optimaalisesta hienosäädöstä. SICKillä on jokaiseen tehtävään oikeanlainen anturi.

Tunnistus

Tuotteiden automaattinen tunnistus on kriittinen tehtävä varastoissa ja kuljettimissa. Automaattisten tunnistusten alalla SICK hallitsee kaikki olennaiset tekniikat ja valitsee oikeat tuotteet teknologiaportfoliosta (RFID, laserpohjainen viivakoodinlukija ja kamerapohjainen koodinlukija).

Paikoitus

SICKin anturit huolehtivat parhaimmasta paikoitustarkkuudesta, toistotarkkuudesta sekä nopeudesta ja näin siis optimaalisista tahtiajoista. Kattavalla etäisyysantureiden, enkoodereiden ja konenäköantureiden mallistolla kaikenlaisten käyttökohteiden vaatimukset voidaan huomioida.

Mittaus

Valoverhot, LiDAR-anturit ja kamerajärjestelmät sekä vaa’at mittaavat etäisyydet, ulkonemat, mittausprofiilit, pakkaustilavuudet ja kohteiden painot. Näiden laitteiden valmistelema informaatio mahdollistaa tehokkuuden ja prosessiturvallisuuden myös kriittisissä varasto- ja kuljetustehtävissä.

Valvonta

Turvallisuuden alueella SICKin anturit, järjestelmät, ratkaisut ja palvelut mahdollistavat turvallisuusmääräysten täyttymisen lakien ja standardien mukaan. Ne varmistavat vaaravyöhykkeiden tehokkaan turvaamisen, turvalliset ja ergonomiset työskentelypaikat sekä laitteiston korkean käytettävyyden.

Räätälöidyt ratkaisut

SICK tarjoaa kattavan ja innovatiivisen teknologiamalliston. Sen pohjalta SICK kehittää räätälöityjä anturiratkaisuja varastojen ja kuljettimien valmistajille. Mallisto kattaa kaiken standardiantureista monimutkaisiin anturijärjestelmäratkaisuihin. SICK antaa tästä mielellään lisätietoja.

Lataukset

Ylös