Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Katso video

Materiaalitalous

Orientoidu arvon lisäämiseen

lisätietoja

Tietojen hallinta

Pidä kaikki langat käsissäsi

lisätietoja

Materiaalin varastointi

Täydellisesti ajan hengessä

lisätietoja

Materiaalin täyttö ja purkaminen

Pysy aina tahdissa

lisätietoja

Materiaalien kuljetus

Kaikki oikealla polulla

lisätietoja
Älykästä tuotantologistiikkaa
Materiaalitalous
Tietojen hallinta
Materiaalin varastointi
Materiaalin täyttö ja purkaminen
Materiaalien kuljetus

Valitse ratkaisusi

Tästä kohdasta voit etsiä sopivat sovelluksia

Filtterit:
Poista
Valintasi ei valitettavasti tuottanut tulosta

tuotantologistiikka

Ympyrä sulkeutuu – anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Tuotanto ja yhtiön sisäinen logiikka täydentävät toisiaan. Kaksi aiemmin erillistä aluetta yhdistyy yhä enemmän automatisoinnin ja digitalisoinnin kasvaessa. Tässä tavoitteena on materiaalivirran tekeminen aukottomasti läpinäkyväksi aina materiaalin toimituksesta valmiin tuotteen jakeluun. Tieto siitä, missä mikäkin kohde sijaitsee, on edellytys älykkäälle, verkotetulle tuotannolle.

SICK tarjoaa tätä varten laajan anturiratkaisuvalikoiman: yksittäisistä tuotteista ohjelmistoihin ja palvelupaketteihin, jotka ovat yhtä yksilöllisiä ja monipuolisia kuin asiakkaiden vaatimukset. Jokainen tuotanto on omanlaisensa. Siksi on tärkeää nähdä kaikki suurempana kokonaisuutena. SICKin 360 asteen ratkaisut koko arvonlisäysketjun optimoimiseksi – näin pienimmätkin tuotannon kulmat voidaan paljastaa aukkojen sulkemiseksi: tunnistuksessa, lokalisoinnissa ja varaston ja toimitusketjujen hallinnassa.

Näin tuotanto pysyy jatkuvasti käynnissä. Ja tuotantologiikasta tulee älykästä.

Materiaalitalous

Orientoidu arvon lisäämiseen

Milloin mikäkin osa on missä? Optimaalista tuotantoprosessia varten täsmällinen vastaus tähän kysymykseen on avain menestykseen. Lokalisointi ja tunnistus muodostavat pohjan paremmalle materiaalin käsittelylle tuotannossa: esimerkiksi ultralaajakaista-, LiDAR- tai RFID-tekniikoihin perustuvat anturit lokalisointiin mahdollistavat täydellisen läpinäkyvyyden kaikkiin valmistuksen kannalta olennaisiin kohteisiin. Se kattaa sekä raaka-aineiden ja kaikenlaisten tuotantovälineiden varastoinnin että tähän kytköksissä olevan säiliöiden hallinnan. Näin materiaalivirta on alusta saakka läpinäkyvä ja seurattavissa.

Tunnistus

Kuka minä olen? Tuotteiden luotettava tunnistus on edellytys tuotantoprosessin virheettömään kulkuun. Näin tuotteiden keskenään sekoittuminen voidaan välttää ja jäljitettävyys taata. SICK tarjoaa kattavan tunnistusratkaisujen malliston: laserskannerit 1D-koodeille, kamerapohjaiset koodinlukijat 1D- ja 2D-koodeille sekä OCR-koodeille, RFID-laitteet, kannettavat, käsikäyttöiset lukijat, magneettikoodatut tunnistusratkaisut, seurantajärjestelmät ja ultralaajakaistaratkaisut.

> Löydä sopiva ratkaisu

Lokalisointi

Missä olen? Vasta kun kysymykseen, missä mikäkin kohde milloinkin on, voidaan vastata täsmällisesti, koko tuotantoketjusta tulee tehokas. Tällöin kyseessä voi olla sekä pienten kohteiden että suurien ajoneuvojen lokalisointi. SICK tarjoaa kattavia sisälokalisointijärjestelmiä vapaasti liikkuvan omaisuuden ja itsenäisten alustojen valvontaan, ohjaukseen ja tietojen analysointiin. Rasterilokalisoinnista, LiDAR-lokalisoinnista tai merkkipohjaisesta lokalisoinnista aina monimutkaisiin Asset Analytics -ratkaisuihin.

> Löydä sopiva ratkaisu

Säiliön hallinta

Minkä sisällä olen? Riippumatta siitä, missä muodossa raaka-aineet tuodaan tuotantoketjuun, säiliöissä, laatikoissa, kuormalavoilla tai irtomateriaalina: SICK tarjoaa kaikenlaisilla säilytysvälineille anturiratkaisut käytettävyyden tarkastusta, tunnistusta, luokittelua tai automatisoitua tilan tunnistusta varten. Tehokas säiliön hallinta älykkäiden antureiden avulla takaa ongelmattoman tuotannonkulun, jonka aikana on aina riittävästi säiliöitä käytettävissä. Lisäksi varastointikustannukset laskevat, koska liian suuri säiliömäärä varastossa voidaan välttää.

> Löydä sopiva ratkaisu

Tietojen hallinta

Pidä kaikki langat käsissäsi

Monista tiedoista on hyötyä vain silloin, jos ne voidaan integroida olemassa olevaan logistiikka- ja konearkkitehtuuriin. Erityinen haaste on pystysuora ja vaakasuora integrointi: rajat eri verkkojen tai eri ohjelmistojärjestelmien välillä on pystyttävä ylittämään; joskus kyseessä saattavat olla jopa yhtiön rajat. SICK tarjoaa ratkaisuja liitäntätekniikkaan ja ohjelmistoihin. Näillä ratkaisuilla voidaan varmistaa, että kerätyt tiedot ovat käytettävissä aina ja kaikkialla niin, että yhtiö pystyy tekemään voittoa. Lastauksen ja purkauksen aikainen tiedonkeruu tavaroiden kuljetuksen ja tuotantoprosessin aikana voidaan uusimpia RFID- ja koodinlukutekniikoita hyödyntämällä toteuttaa joustavasti ja nopeasti lähes kaikkien tuotteiden kohdalla. Kattavat Analytics-sovellukset ovat käytössä koko tietojenhallinnan ajan.

Liitäntätekniikka

Kaikki aukottomasti verkotettu. Verkotetut tuotanto- ja ohjausprosessit monimutkaisissa koneympäristöissä ovat yleistymässä monilla teollisuuden aloilla. Älykkäät anturiratkaisut tukevat dynaamisia, reaaliajassa optimoituja ja itse itseään organisoivia prosesseja myös tuotantologistiikassa. Anturit keräävät reaaliaikaisia käyttötilatietoja, muuntavat ne digitaalisiksi tiedoiksi ja lähettävät sitten automaattisesti prosessinohjauslaitteeseen. Koneen ohjauslaitteen ja prosessinohjauslaitteen IT-ympäristön välillä olevan kuilun sulkemiseksi SICK tarjoaa erilaisia porttiratkaisuita.

> Löydä sopiva ratkaisu

Ohjelmisto

Hyvät yhteydet. Klassiset ohjelmistoratkaisut mahdollistavat kenttätasolla tarvittaessa erilaisten antureiden helpon liittämisen ja verkottamisen sekä anturitietojen siirron pilvipalveluun. Usein myös anturitiedot voidaan integroida olemassa oleviin ohjelmistoympäristöihin. Tällöin tiedot annetaan I4.0:n puitteissa käytettäväksi joko suoraan tai jo esivalmisteltuna, jolloin voidaan hallita ylempiä prosesseja kuten ennaltaehkäisevää huoltoa, seurantaa tai laadunvalvontaa.

> Löydä sopiva ratkaisu

Analytics

Tilan valvonta – kaikki yhdellä silmäyksellä: Analytics-ohjelmalla järjestelmän suorituskykyä ja tilaa voidaan kätevästi valvoa kaikkien kerättyjen tietojen pohjalta. Esimerkiksi Logistics Diagnostic Analytics -ohjelmistolla automatisoitujen tunnistusjärjestelmien kohdalla tiloja voidaan valvoa kattavasti ja reaaliajassa. Olipa kyse yksittäisten kohteiden seurannasta hihnalla tai miljoonien pakettien käsittelystä laitoksessa päivittäin: SICKin analysointiohjelmisto takaa, että kaikki olennaiset tiedot ovat jatkuvasti nähtävissä ja käytettävissä.

> Löydä sopiva ratkaisu

Materiaalin varastointi

Täydellisesti ajan hengessä

Just-in-time-tuotanto ja Lean Production ovat moderneja varastokonsepteja, jotka varmistavat automaattisen tuotteiden täydennyksen ja tukevat näin aktiivisesti tuotantovirtaa. SICK tarjoaa RFID- ja kameraratkaisuja sellaisten tuotteiden tilaamiseen, jotka voidaan varastoida Kanban-hyllyissä tai muissa Smart-Shelf-ratkaisuissa. Myös materiaalin varastoinnissa ja varastosta poistossa automaattisten varastointijärjestelmien kohdalla käytetään mitä erilaisimpia anturiratkaisuja.

Automaattinen varasto

Automaattiset varastot ovat huippumonimutkaisia rakenteita, joissa prosessit kulkevat suurilla nopeuksilla. Vaunu- ja pienosavarastojen tai pystysuorien varastojärjestelmien ongelmattomaan toimintaan tarvitaan huippuantureita. Ne auttavat välttämään törmäykset, ylitykset, ylitäytöt ja väärät sijoittamisen ja näin näistä aiheutuvat seisokkiajat. Hyllylokeroiden täydellinen tarkastus.

> Löydä sopiva ratkaisu

Älykäs hylly

Kaikki varastosta lähtevät tuotteet on korvattava uusilla tuotteilla. Älykkäät hyllyt ratkaisevat tämän yksinkertaisen varastohyllyjen varaston täytön automaattisesti. Älykkäiden kamera-, laser- ja RFID-ratkaisuiden avulla ne tunnistavat, milloin tuote poistettiin varastosta tai jos jokin tuote on varastoitu väärin. Myös tilaukset, joiden avulla säiliöiden oikea täyttötila voidaan aina varmistaa, toimivat automaattisesti.

> Löydä sopiva ratkaisu

Varastointi ulkona

Joskus materiaalivarastoinnin kohdalla on kyse erittäin suurista tuotteista. Raaka-aineet tai erittäin suuret tuotantolaitteet ja konetyökalut, epätavalliset teräs- ja puurakenteet tai valmiit autot ja muut suuret lopputuotteet. Myös kaikki ulkona varastoitavat tuotteet ovat osa tuotteiden kiertokulkua, ja niitä voidaan yhtä lailla mitata ja seurata älykkäästi. Mobiilit tunnistusratkaisut auttavat sekä ulkona että sisällä, samoin kuin lokalisointiratkaisut.

> Löydä sopiva ratkaisu

Materiaalin täyttö ja purkaminen

Pysy aina tahdissa

Automatisointiprosessi ei tunne rajoja. Automatisointi on läsnä tavaroiden toimituksessa ja jakelussa, keräilyssä ja puskurivarastoinnissa eli koko tuotannon materiaalivirrassa. Koneiden tai kuljetusvälineiden täyttö ja tyhjentäminen on tärkeä liittymäkohta osaprosessien välillä. Myös tässä yhteydessä käytetään usein robottien avulla toteutettua automatisointia. Vaihtelut tuotantoprosessissa kompensoidaan puskurivarastojen avulla, ja parempi läpinäkyvyys ja valvonta keräilyssä auttaa välttämään puuttuvien materiaalien tai tuotantolaitteiden aiheuttamat seisokkiajat. SICK tarjoaa sopivat ratkaisut kaikille kolmelle alueelle: robotiikkaan, puskurivarastoihin ja keräilyyn.

Robottijärjestelmät

Robotit toimivat luotettavasti. Mutta vain silloin, jos työskentelyasetukset on tehty oikein. Tähän käytetään lukuisia konenäköratkaisuja. Olipa kyseessä sitten pick-and-place-robotit, pakkaavat yhteistoimintarobotit tai automaattisesta lavauksesta huolehtivat robotit – toimivissa prosessiketjuissa tarvitaan robottiratkaisuja. Älykkäät anturit parantavat tehokkuutta ja mahdollistavat lisäksi turvallisen ja samalla joustavan yhteistyön ihmisen ja robotin välillä.

> Löydä sopiva ratkaisu

Puskurivarasto

Seisokkiaikoja tuotannossa voidaan vähentää tai ne voidaan välttää kokonaan. Tällöin yksittäisten tuotantovaiheiden – eli koneiden väliset – välitilat kannattaa ajatella loppuun saakka ja varmistaa. SICK tarjoaa ratkaisuja myös puskurivarastoihin. Puskurivarastojen ongelmattomassa toiminnassa ratkaisevaa on mm. varastosäiliöiden täyttötila. Esimerkiksi SICKin TiM-sarjan anturit mittaavat nämä täyttötilat täysin yksilöllisten vaatimusten mukaan.

> Löydä sopiva ratkaisu

Käyttöönotto

Valmis tuote on siinä käytettyjen osien summa. Tai toisin muotoiltuna: täydellisellä koodintunnistuksen avulla suoritetulla keräilyllä voidaan varmistaa, ettei lopussa puutu mitään ja että aina on käytettävissä oikea osa. Lukuvaatimuksista ja koodityypistä riippuen käytetään RFID-laitteita tai viivakoodinlukijoita manuaaliseen tai automaattiseen lukuun. Kaikenlaisissa keräilypaikoissa sopivilla antureilla voidaan tehokkuutta kasvattaa ja työskentelypaikan ergonomiaa parantaa.

> Löydä sopiva ratkaisu

Materiaalien kuljetus

Kaikki oikealla polulla

Käytetyllä kuljetustekniikalla on ratkaiseva merkitys. Mobiilit alustat, teollisuustrukit, vaunujunat tai hihnat: tuotannon täydentäminen uusilla osilla ja tyhjien säiliöiden pois kuljetus tapahtuvat näiden kuljetustekniikoiden avulla huipputehokkaasti ja joustavasti. LiDAR-anturit, teollisen kuvankäsittelyn ratkaisut ja tutka-anturit tekevät tuotannon aikana käytettävistä hihnoista sekä automaattisista, puoliautomaattisista tai miehitetyistä ajoneuvoista turvallisia. Ruuhkat ja tuotannon pysähtyminen voidaan välttää, esteet ajoneuvon ajoreitillä tunnistaa ja välttää ja hihnoja valvoa tehokkaasti. Näitä ratkaisuja voidaan lisäksi täydentää kuormanhallinnan varmistusjärjestelmillä toimituksen ja jakelun aikana.

Kuljetustekniikka

Joillakin aloilla hihnat ovat tärkeä osa tuotantoa ja logistiikkaa. SICK antaa neuvoja ja tarjoaa ratkaisuja myös alakohtaisesti. Eri ratkaisut tukevat tunnistuksessa, määrän mittauksessa ja paikallaolon tarkastuksessa, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme. Ja sokerina pohjalla: myös turvaratkaisut ovat tärkeä osa kuljetustekniikkaa ja yhtiön sisäistä logistiikkaa.

> Löydä sopiva ratkaisu

Mobiilit alustat

Kokemus on kaikki kaikessa. Modulaaristen, liikutettaville alustoille suunnattujen ratkaisuvaihtoehtojen avulla raideohjaus, navigointi, paikoitus, ympäristön tunnistus, turvallisuus ja kuorman käsittely voidaan toteuttaa helposti. Vihivaunuista (AGV) spesialisoituihin automatisoituihin kuljetusjärjestelmiin: SICKin anturiratkaisut vastaavat kaikkiin mobiilien alustojen ja ajoneuvojen asettamiin haasteisiin ja tarjoavat käsinkosketeltavaa joustavuutta.

> Löydä sopiva ratkaisu

Teollisuustrukit

Ihmisen yhdistämää turvallisuutta. Automatisoitujen ja puoliautomaattisten kuljetusjärjestelmien lisäksi älykkäät anturit tukevat myös kuljettajaa, siirtovaunuja, trukkeja tai kapeakäytävätrukkeja. Tällöin käytetään eri antureita mitä erilaisimpiin tehtäviin: ääriviiva- tai heijastinpohjaiseen navigointiin, alku- ja loppupaikoitukseen, mittaukseen ja tunnistukseen sekä optiseen tiedonsiirtoon. Kaikki turvallisuuden takaamiseksi – välttämällä törmäykset ja tunnistamalla sijaintipaikat.

> Löydä sopiva ratkaisu

Lataukset